« Najít podobné dokumenty

Obec Hluboš - Program jednání zastupitelstva dne 23.02.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluboš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1_2022_02_23_Program zasedání.pdf (221.31 kB)
INFORMACE
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Hluboš dne 23.02.2022 od 19:00 hod <.>
<br> v obřadní síní Hluboš
<br>
<br> Obecní úřad Hluboš v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání
<br> Zastupitelstva obce Hluboš,svolaného starostou obce Jiřím Čajanem v souladu s
<br> § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
<br> Místo konání: OÚ Hluboš
<br>
<br> Termín konání: 23.únor 2022 od 19:00 hod <.>
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1) Schválení programu jednání
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – místní spolky
4) Žádost o pronájem části pozemku p.č.1068 k.ú.Hluboš
5) Darovací smlouva – převod hřbitova
6) Výběr dodavatele na opravu střechy zdravotního střediska
7) Přezkum hospodaření obce za rok 2021
8) Prodej pozemků 1138/14,1058/5 vše k.ú.Hluboš
9) Nákup pozemků dle GP 805-6/2021 narovnání majetkových vztahů
10) Kontrola ČOV Hluboš ze strany České inspekce životního prostředí
<br>
V Hluboši,dne: 14.únor 2022
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXX
<br> starosta obce Hluboš
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.únor 2022
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmutí z úřední desky dne:23.únor 2022

Načteno

edesky.cz/d/5661080

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hluboš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz