« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Uzemní plán obce Počepice - změna č. 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzemní plán obce Počepice - změna č. 3
+420 314 002 968
novak@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e,IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí T.G.Masaryka 32
264 80 Sedlčany
<br>
<br> Č.j.: OVÚP/18574/2022/No V Sedlčanech 12.9.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
<br> O NÁVRHU ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU POČEPICE
<br>
Městský úřad v Sedlčanech,odbor výstavby a územního plánování,jako příslušný úřad územního
plánování (dále jen „pořizovatel“) věcně a místně příslušný podle ustanovení § 6 odstavec 1 zák.č <.>
383/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“),pořizuje Změnu č.3 Územního plánu Počepice na žádost příslušné obce
zkráceným postupem dle § 55a - 55b stavebního zákona <.>
<br>
Pořizovatel na základě předloženého návrhu Změny č.3 Územního plánu Počepice
<br>
ZAHAJUJE
<br> řízení o Opatření obecné povahy - ZMĚNĚ Č.3 ÚP POČEPICE
<br> v souladu s ustanovením § 55b odst.1 a 2 stavebního zákona a v souvislosti s ustanovením § 52 až
54 stavebního zákona a dále dle ustanovení § 171 až § 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a
<br>
OZNAMUJE
<br> konání veřejného projednání
<br>
o předloženém návrhu ZMĚNY Č.3 ÚP POČEPICE dle ustanovení § 55b odst.1 a 2
stavebního zákona a v souvislosti s § 52 odst.1 a 2 stavebního zákona a ustanovení § 172
správního řádu,které se uskuteční
<br>
dne 27.10.2022 od 10,00 hodin
<br>
na Obecním úřadě Počepice,v zasedací místnosti (Počepice 60,262 53 Počepice)
<br>
S návrhem Změny č.3 ÚP Počepice je možné se seznámit ode dne 13.9.2022 do dne
3.11.2022 na Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Sedlčanech (1.patro
budovy č.p.34 na Nám.T.G.Masaryka) a u obce Počepice,kde je úplný návrh Změny č.3 ÚP obce
Počepice vystaven ve fyzické podobě k nahlédnutí.Dále je návrh Změny č.3 ÚP obce Počepice
veřejně dálkově přístupný v úplné podobě v elektro...

Načteno

edesky.cz/d/5660785

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz