« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Město - Záměry prodejů pozemků-29.zasedání ZO dne 6.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměry prodejů-mapy.pdf [0,46 MB]
/
<br> OJ s |_o_ds sl|o|g '3 ;: do:)ísaqmmasng goe>|||de ouagom/(A 3303 _L LL :ouaAolouM
<br>,-////////.///////////////////////////// ///////////////// l/x.<.>.//////////*\///////////////////././//////// žÝZ/ /////./,/.//////././/// "/ „„,/„ tuni.m////////////// ///////////////z/z////////////XyV///////////////./ ///// _-7///////////////\/////////fz/////////////////////////////////// // //,MZď' „<A.zzzzzzzzzzzzzzzzz„zz/Az/1./„A/xxx/AAA/[A/A/AAAA/AAAAAAAAAA/A/./ A// z„-./////////////////////n./// _,////./n/////////////////////////////// ////.<.> /////////////////////// ; ////// /-///////////////////////////////.///// - „na /////////////////////////////////// „,///////////////////////////// //////.////////////////////////////////////// //- //////////////////////////// /////// r-////////////////////////////A/A////////,xx/z/////////////////////// ///z//// _„f////// ////////////////////////zz////// f///////////////////////// ///////// _„f//////',//////////////.<.> //////////////////////// ///////// „-.: ///////./////////////////////// : ///////// A.////g ://////////////////////// // /////////.<.>.////.“: /////////////////////////,—// /////////.<.> //// //////////////////////////; /// ///////// /////,//////////////////////////// ////////////// ////z / // |///////////////////9997777/// /////////////// ///// //// M// //////////////////////////////////////A////// ///// //// // //////////////////////////////////////////// '///// //// // ///.//////////////////////////////////////////// ///'.<.> //z // /// ////////////////////////////////////////////._./// // //// /////////////////////////////////////////// „.<.>./z/ // ////- ///////7/////////////////////////////////// ////4 z/f/ gL////: //////„a////////////////////////////////// \////x/////„////// //: »f//„„///////////////////////////////// 'w////////////\f///////\//////////////////////////z////// ////„///////////„ /////////\////////////////////////z//////// _/// »////////f///////////\///////////////////////////////// //// /...
záměry prodejů pozemků.pdf [0,06 MB]
Obec Horní Město
<br> Horní Město 97,793 44 Horní Město tel.č.: 554 281 002 | e-mail: podatelna©hornimestocz
<br> USNESENÍ
<br> zasedání č.29 Zastupitelstva obce Horní Město konané dne 6.9.2022 v KD Horní Město od 17:00 hod <.>
<br> VÝPIS VYBRANÝCH USNESENÍ
<br> Zastupitelstvo obce Horní Město schvaluje
<br> 4a/29/2022 záměr prodeje st.p.č.475 zastavěná plocha,nádvoří ve výměře 19 m2 v k.ú.Horní Město za kupní cenu 200.-Kč/1m2 +21% DPH; p.p.č.354/3 zahrada ve výměře 223 m2 v k.ú.Horní Město za kupní cenu 200.-Kč/1m2 +21% DPH
<br> 4b/29/2022 záměr prodeje p.p.č.45/3 ostatní plocha ve vým.1639 m2 za kupní cenu 200.-Kč/1m2 + DPH a p.p.č.45/4 ostatní plocha ve vým.31 m2 za kupní cenu 200.-Kč/1m2 + DPH,obě parcely v k.ú.Skály u Rýmařova a odkoupení formou směny pozemků za část pozemku p.p.č.620/1 trvalý travní porost ve výměře 14867 m2,v k.ú.Horní Město za cenu sjednanou dohodou.Pozemková parcela je ve vlastnictví*** kdy část pozemku (cca 1670 m2),bude rozdělen & vyčleněn geometrickým plánem.Úhrada za pozemky bude provedena formou vzájemného zápočtu kupních cen.Náklady s převodem nemovitostí (kupní smlouva,návrh na vklad,kolek pro zápis do KN a jiné) hradí každý jednou polovinou <.>
<br> 40/29/2022 záměr prodeje části st.p.č.19 zastavěná plocha,nádvoří ve vým.2512 m2 (část dle rozdělení GP- cca 40 m2) za kupní cenu 360.-Kč/1m2 + 21% DPH v k.ú.Rešov,formou směny pozemků za část pozemku p.p.č.1555/5 zahrada ve výměře 60m2,(část dle rozdělení GP — cca 40 m2),ve vlastnictví***Úhrada za pozemky bude provedena formou vzájemného zápočtu kupních cen.Náklady s převodem nemovitostí (kupní smlouva,návrh na vklad,kolek pro zápis do KN a jiné) hradí každý jednou polovinou
<br> 4d/29/2022 záměr prodeje st.p.č.433 zastavěná plocha,zbořeniště ve výměře 20 m2 v k.ú.Horní Město za kupní cenu 200.-Kč/1 m2 + 21% DPH,st.p.č.434 zastavěná plocha,zbořeniště ve výměře 20 m2 v k.ú.Horní Město za kupní cenu 200.-Kč/1 m2 + 21% DPH
<br> /.-' o |; E G )% HORNI MĚSTO 79344.4_ /7
<br> Mgr.Eěnka Hol...

Načteno

edesky.cz/d/5660739

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz