« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 140.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 140.pdf
Statutární město Ostrava '
<br> Městský obvod Ostrava-Jih Výbě I'GVé řízen!
<br> úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.25/2022
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791l3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka odboru bytového & ostatního hospodářství
<br> S náplní práce: referent/ka bytového a ostatního hospodářství-ekonomika - zaměstnanec zajišt'uje činností na svěřeném úseku hospodaření s bytovým fondem,a to zejména vystavováni objednávek,vedeni knihy došiých a odeslaných faktur,včetně vystavováni odběratelských faktur,platebních poukazů,pokladních dokladů a úhrady dodavatelských faktur,vedení operativní evidence majetku,sledování a inventarizace pohledávek a jejich případné vymáhání,provádění měsíčních účetních uzávěrek,administrace veřejných zakázek v systému EZAK,zveřejňování dokumentů v registru smiuv,vyřizování běžné obchodní korespondence apod <.>
<br> Platová třída: 9 v souladu s nařízením vlády č.3412017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 21 710,— Kč —- 31 820,- Kč (podle délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava—Jih Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízení nebo dohodou
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,() úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření
<br> Přihíáška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> a.jméno,příjmení,titul
<br> b.datum a místo narození
<br> o.státní příslušnost
<br> d.místo trvalého pobytu
<br> e.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde—li o ciziho stát...

Načteno

edesky.cz/d/5660518

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
17. 11. 2022
16. 11. 2022
16. 11. 2022
16. 11. 2022
15. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz