« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Rozpočtové opatření č.6/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.6/2022
Doklad č.ROI20221006 Rozpočtové opatření č.6!2022
<br> Připraveno dne 29.08.2022 Schváleno dne 29.08.2022
<br> XXX XXXX Rozpočtová položka Důvod Příjmy Výdaje Financování schváleno starostkou obce
<br> 1112 0000 dpfo osvč dpfo osvč 10 000,00 0,00 0,00 1335 0000 odnětí pozemků odněni pozemků 4 000,00 0,00 0,00 1342 0000 poplatek z pobytu poplatek z pobytu 500,00 0,00 0,00 1345 0000 poplatek KO poplatek K0 14 000,00 0,00 0,00 1381 0000 daň z hazard.her daň z hazard.her 6 000,00 0,00 0,00 2119 3639 ost.přijmy z v1.činnosti ost.příjmy z vl.činnosti 6 000,00 0,00 0,00 2322 6171 příjem z poj.plněni příjem z poj.p1nění 8 500,00 0,00 0,00 6121 3412 stavby — sport.stavby - sportoviště PP 0,00 —33 000,00 0,00 5169 3412 služby - sportoviště služby — sportoviště PP 0,00 33 000,00 0,00 5171 3429 služby - zájm.činnost opravy,udrž.—zájm.čínnost 0,00 -7 000,00 0,00 5153 3429 plyn - zájm.činnost plyn — zájm.čínnost PP 0,00 7 000,00 0,00 6121 3632 stavby — hřbitov stavby - hřbitov PP 0,00 —1 000,00 0,00 5156 3632 phm - hřbitov phm — hřbitov PP 0,00 1 000,00,0,00 5154 3392 elektřina -— kd plyn lcd 0,00 44 000,00 0,00 5363 6171 sankce jiným rozpočtům sankce jiným rozpočtúm 0,00 5 000,00 0,00
<br> Souhrn za doklad &.ROI2022IOOG Rozpočtové opatření 42512022
<br> Příjmy : zvýšení 49 000,00 - snížení 0,00 = rozdíl 49 000,00
<br> Výdaje: zvýšení 90 000.00 » snižení 41 000,00 = rozdíl 49 000.00
<br> Financování -změna celkem 0,00 <-> Kontrola 0,00
<br> Omezení dokladů: Doklad číslo: R0120221006
<br> Celkový souhrn za doklady
<br> Příjmy : zvýšení 49 000,00 - snížení 0,00 = rozdíl 49 000,00 / Výdaje: zvýšení 90 000,00 - snížení 41 000.00 = rozdíl 49 000,00 6% W Financování - změna celkem 0.00 <-> Kontrola 0,00
<br> Obec Srbsko
<br>,vágjůgu/ f'é'f/Fu-zá/Wu
<br> bývaly/M.46- 4?.ZVZ/">
<br> M P.202-5;
<br> arena 1 ! 1

Načteno

edesky.cz/d/5659815


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz