« Najít podobné dokumenty

Obec Ústí (Jihlava) - ZÚ v Ostravě - Protokol č.49061/2022 odběr vody VV pro obec Ústí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústí (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_000972.pdf
_\\“\""'/"/„ Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě \ /; Centrum hygienických laboratoří Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC l7025:2018
<br> : 'll,\
<br> 0
<br> I i\\\\
<br> í/Re Ga,/$$$ Partyzánské náměstí 2633/7,Moravská Ostrava,702 00 Ostrava L 1393 v PROTOKOL c.49061/2022 Zákazník : Obec Ústí Číslo zakázky : 27970 Ústí 88 Příjem vzorku : 30.8.2022 12:41 588 42 Větrný Jeníkov Vyšetření vzorku : 30.8.2022 - 9.9.2022 Císlo jednací : ZU/30732/2010 Císlo spisu : S-ZU/30732/2010 Spisový znak : 2.0.4
<br> Číslo objednávky : 101 13A03
<br> Informace o vzorku
<br> Vzorek číslo: 95044
<br> Datum odběru: 30.8.2022 Čas odběru: 9:45
<br> Název vzorku: veřejný vodovod - úplný rozbor
<br> Místo odběru: Ústí,č.p.88,firma Vele,spol.s.r.o <.>,kuchyňka,kohout umyvadlo
<br> Matrice: voda pitná
<br> Vzorkoval: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Metoda vzork.: sop vz ov XXX (ČSN EN ISO 5667-1,ČSN EN ISO 5667-3,ČSN ISO 5667-5 <,>
<br> ČSN EN ISO 5667-14,ČSN EN ISO 19458)
<br> Způsob odběru: bodový vzorek
<br> Účel odběru: úplný rozbor pitné vody dle požadavků Vyhlášky č.252/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů,příloha 5
<br> Množství vzorku: 3,0 [
<br> Přítomné osobv: p.Háiek
<br> Místní měření (měřeno na místě odběru)
<br> Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota chlor volný <0,05 mg/l max.0 30 A SOP OV 008.01 - teplota vzorku 16,0 oC - A SOP OV 042 PC
<br> Výsledky zkoušení - chemické vyšetření
<br> Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota 1,2-dichlorethan <O,7 ug/l max.3 0 A SOP OV 344 6 — amonné ionty <0,060 mg/l max.0.5 A SOP OV 064 6
<br> antimon <0,15 ug/l max.5,0 A SOP OV 201 6 - XXXXX <X,XX ug/l max.XX A SOP OV 201 6 - barva <5 mg/l Pt max.20 A SOP OV 064.02 6 - benzen <0,5 ug/l max.1,0 A SOP OV 344 6 - benzo(a)pyren <0,0020 ug/l max.0.010 A SOP OV 331 6 - berylium <0,060 rtg/1 max.2„0 A SOP OV 201 6 - XXX <X,XX mg/l max.X,X A SOP OV 064.08 6 - bromičnany <3 ug/l max.10 A SOP OV 003 6 - TOC <1,0 mg/l max.5,0 A SOP OV 30...

Načteno

edesky.cz/d/5659761

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústí (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz