« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Vyrozumění členů OVK o termínech školení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení (194.35 kB)
Volby do Zastupitelstva obce Sojovice,konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Vyrozumění členů OVK,jejichž účast na školení je povinná,o termínech školení
<br>
<br> Obecní úřad Sojovice dne 1.9.2022
<br> čj.OUSOJ/574/2022
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.e) zákona č.491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> vyrozumívám
<br>
členy okrskových volebních komisí,jejichž účast je povinná,že školení k zásadám hlasování a k
<br> systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne 15.září 2022,od 9,00 hodin
<br> v Záložně,Husovo náměstí 39,Benátky nad Jizerou <.>
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu
<br> za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen
<br> okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému
<br> zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a
<br> místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník:
<br> Všem předsedům,místopředsedům,zapisovatelům okrskových volebních komisí v obci Benátky nad
<br> Jizerou
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br>
<br>
2022-09-01T22:14:23+0200
Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5659347


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz