« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška MěÚ Kralovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace umístění (278.48 kB)
80 7/3
<br> 786/2
<br> 4 7/2
<br> J 553/1; G_ 4 9/4 /
<br> 7 768/2
Veřejná vyhláška MěÚ Kralovice (115.54 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova 2,Kralovice PSČ 331 41
<br>
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
13.7.2022
<br>
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> OV/2536/2022-Tisj
OV/20818/22 Tisj
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
E-mail:
Tel.:
<br> XXXX XXXXX
podatelna@kralovice.cz
XXX XXX XXX
<br>
Datum: 31.8.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podala
<br> obec Rybnice,IČO 572969,Rybnice č.p.105,331 51 Kaznějov
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikace: místní komunikace
<br> v místě: obec Rybnice,331 51 Kaznějov,číslo PK dle Pasportu komunikací obce Rybnice: 6d <,>
na st.p.č.30/3 v k.ú.Rybnice u Kaznějova – viz příloha „situace dopravního značení“
<br> důvod: zajištění volného průjezdu vozidel při obsluze hasičské zbrojnice
<br> dopravní značení: VDZ 12a „Žlutá klikatá čára“ + tabulka s textem „VÝJEZD HASIČSKÝCH
VOZIDEL“
<br>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů.Dopravní
značení musí splňovat příslušné technické normy <.>
<br> 2.Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel.Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření,odbornou montáž dopravního značení je zodpovědný XXX XXXXX XXXXX,starosta obce
Rybnice,tel.: XXX 041 071 <.>
<br> 3.Po osazení míst...

Načteno

edesky.cz/d/5659284

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
28. 11. 2022
25. 11. 2022
22. 11. 2022
22. 11. 2022
21. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz