« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Závěr zjišťovacího řízení "Využití objektů v Bílé"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěr zjišťovacího řízení (718.79 kB)
*KUMSX02NQV87*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Klasifikace informací: Neveřejné
<br> Závěr zjišťovacího řízení záměru
<br> „Využití objektů v Bílé“
<br>
podle § 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje
<br> Název: Využití objektů v Bílé
<br> Zařazení záměru: bod 116 – Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše
<br> od stanoveného limitu (1 ha) a ubytovací zařízení vně sídelních oblastí
s kapacitou od stanoveného limitu (100 lůžek),kategorie II přílohy č.1 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> bod 14 – Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou
u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu (limit 200 m),kategorie II
přílohy č.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; § 4 odst.1 písm.d)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br>
Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Stavební objekt Zastavěná plocha (m2)
SO 01 Rekonstrukce objektu A 573
SO 02 Rekonstrukce objektu B 738
SO 03 Ubytovací a společenský objekt 538
SO 04 Sportovní hala 1 494
SO 05 Zakrytí parkoviště 671
SO 06 Trafostanice 22
Celkem 4 036
<br>
Charakter záměru: Předmětem záměru je rekonstrukce a dostavba objektů určených k rekreačním <,>
<br> vzdělávacím a sportovním účelům.Stávající areál se v současnosti sestává
z několika budov propojených do jednoho bloku (objekty A,B,C,D,E)
a solitérních objektů (F,G,H).V rámci nového řešení areálu budou
demolovány objekty C,D,E,F,G,H.Dva stávající objekty (A,B) zůstanou
zachovány,celý komplex budov bude mít opět tvar písmene „L“,do původní
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj.: MSK 97497/2022
Sp.zn.: ŽPZ/17364/...

Načteno

edesky.cz/d/5657729


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz