« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - rozpočtová úprava č.4 ze dne 22.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtová úprava č.4 ze dne 22.8.2022
Obec Srní (IČ: 00256081)
<br> PxV odpa XXX uz NazevOdPa NazevPol PredRO RO PoRO
<br> P XXXX 1112 Bez OdPa
<br> Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené
<br> poplatníky 35 000,00 20 000,00 55 000,00
<br> P 0000 1113 Bez OdPa
<br> Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané
<br> srážkou podle zvláštní sazby daně 130 000,00 20 000,00 150 000,00
<br> P 0000 1121 Bez OdPa Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 170 000,00 100 000,00 1 270 000,00
<br> P 0000 1345 Bez OdPa
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového
<br> hospodářství a příjem z poplatku za odkládání 185 000,00 1 000,00 186 000,00
<br> P 0000 4111 98187 Bez OdPa
<br> Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
<br> správy státního rozpočtu 0,00 32 000,00 32 000,00
<br> P 0000 4111 98043 Bez OdPa
<br> Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
<br> správy státního rozpočtu 20 603,89 774,52 21 378,41
<br> P 6330 4131
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
<br> úrovně
<br> Převody z vlastních fondů hospodářské
<br> (podnikatelské) činnosti 1 000 000,00 2 252 174,00 3 252 174,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 425 948,52
<br> V 2141 5021 Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 40 000,00
<br> V 2310 5362 Pitná voda Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 -1 162,00 28 838,00
<br> V 2310 5363 Pitná voda Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 1 162,00 1 162,00
<br> V 2310 6121 Pitná voda Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX -X XXX XXX,59 1 900 688,41
<br> V 2321 5156 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 3 000,00 11 000,00
<br> V 2321 5169 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb 150 000,00 30 000,00 180 000,00
<br> V 3113 5123 Základní školy Podlimitní technické zhodnocení 0,00 32 000,00 32 000,00
<br> V 3113 5137 Základní školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58 000,00 250,00 58 250,00
<br> 2022 - Rozpočtová úprava č.4 ze dne 22.8.2022
<br>
<br> V 3639 5169 Komunální služby a ú...

Načteno

edesky.cz/d/5657547

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz