« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Pozvánka na zasedání ZO 22.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání 22.9.2022.pdf
Obecní úřad Pařezov,Nový Pařezov 35,344 01 Domažlice
<br> POZVÁNKA
<br>
Obecní úřad Pařezov zve všechny občany obce na
<br>
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> PAŘEZOV
<br>
Konané dne 22.9.2022 (čtvrtek) v 19.00 hod.v klubovně
<br> OÚ Pařezov <.>
<br>
<br> Návrh programu zasedání:
<br>
1/ Zahájení zasedání,přivítání přítomných,schválení programu zasedání,určení zapisovatele a
<br> ověřovatelů zasedání,kontrola usnesení z minulého zasedání <.>
<br> 2/ Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce a.s <.>,o zřízení
<br> věcného břemene a dohodu o umístění stavby (kabelové vedení na parc.č.1692/3 v k.ú <.>
<br> Pařezov) <.>
<br> 3/ Výběr dodavatele na realizaci stavby „Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově“ <.>
<br> 4/ Projednání návrhu na podání žádosti o dotaci na pořízení fotovoltaické elektrárny na budovu
<br> OÚ (Modernizační fond SFŽP - Výzva RES+ č.3/2022 - Komunální FVE pro malé obce) <.>
<br> 5/ Projednání žádostí na změnu č.2 ÚP Pařezov <.>
<br> 6/ Připomínky občanů,diskuse <.>
<br> 7/ Návrh usnesení,závěr <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické desce OÚ <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 15.9.2022
<br>
<br> Sejmuto dne: 22.9.2022
<br> ……………………………………… <.>
<br> XXXXX XXXXX,starosta obce
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5657044

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz