« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Oznámení o konání prvního zasedání okrskové volební komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení (157.12 kB)
OBECNÍ ÚŘAD B Í L Á
Starosta obce
<br> Bílá 151,739 15 pošta Staré Hamry
<br>
Tel.558 690 020,724 045 337,e-mail: ou@obecbila.cz,datová schránka: wssbk9s
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> V souladu s ustanovením § 15 odstavec 1,písmeno e) a odstavec 2 zákona č <.>
<br> 491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů
<br> s v o l á v á m
<br> v návaznosti na volby do zastupitelstev obcí,které se budou konat ve dnech 23.a
<br> 24.září 2022 první zasedání okrskové volební komise,a to na čtvrtek 01.09.2022
<br> od 14:00 hodin <.>
<br> Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu,Bílá č.p.151
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Seznámení se základními informacemi
<br> 3.Složení slibu všech členů OVK
<br> 4.Volba předsedů a místopředsedů OVK
<br> 5.Organizační záležitosti
<br> 6.Závěr
<br>
<br> Účast všech pozvaných nutná.Vezměte s sebou,prosím,občanský průkaz <.>
<br>
<br>
<br> Pozn.: Podle příslušných ustanovení volebních vyhlášek platí,že v případě,kdy se člen okrskové volební komise
<br> všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje,obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí,a to
<br> podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.Takovýto postup se uplatní mj.i v případě <,>
<br> kdy se člen okrskové volební komise neúčastní XXXXX XXX prvního jednání okrskové volební komise,kde dochází
<br> ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise.Důvody neúčasti přitom nejsou
<br> rozhodné,XXX to,zda účast je omluvená či neomluvená <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5657030


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz