« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Svatoslav u Třebíče.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Svatoslav u Třebíče.pdf
IŠWNÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav ' Fritzova 4260/4,586 01 Jihlava Váš dopis zn.: Ze dne: Dle rozdělovníku
<br> Naše značka: SPU 337765/2022/520100/Morkus Spisová značka: SP977/2022-520101 <.>
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E—mail: j.morkus©spucr.cz
<br> Datum: 14' 9- 2022 SPU 33775512022/52010001011413
<br> iii11111111111111110111111111
<br> Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú.Svatoslav u Třebíče
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 9 19 písm.g) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě ajinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,kzajišťování změn údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“),a vsouladu s 5 6 odst.2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci (vyhláška),oznamuje <,>
<br> že v katastrálním území Svatoslav u Třebíče byla dnem 13.9.2022 ukončena aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a k tomuto datu byla zároveň vyhlášena platnost nových map BPEJ v uvedeném katastrálním území <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina současně žádá Obecní úřad XXXXXXXXX o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým.Ve smyslu 5 6 odst.3 citované vyhlášky Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina informuje o ukončení aktualizace BPEJ orgány uvedené v 5 5 odst.3 vyhlášky <.>
<br> Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz