« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Aukční vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukcni-vyh.-vidov.docx
18991/C/2022-HMSU
AUKČNÍ VYHLÁŠKA
č.EAS/CB/136/2022
Elektronické aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
I <.>
Termín konání elektronické aukce
Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
Začátek elektronické aukce se stanovuje na den: 30.8.2022 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den: 30.9.2022 v 10:00 hod <.>
Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště České Budějovice <.>
Kontaktní osobou je Bc.XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: anna.novackovaX@uzsvm.cz
II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
III <.>
Označení vlastníka Předmětu aukce
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
IV <.>
Předmět aukce
Předmětem elektronické aukce je níže uvedený majetek:
· pozemek parc.č.160/2,o výměře 732 m²,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: neplodná půda <,>
zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Vidov,obec Vidov,v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálního pracoviště České Budějovice <.>
<br>
Popis Předmětu aukce:
Pozemek navazuje na zastavěnou část obce,je porostlý náletovými dřevinami,prostředkem vede stoka.Pozemek je volně přístupný z jedné s...

Načteno

edesky.cz/d/5656905

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz