« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Rozpočtové opatření MŠ Láz č. 1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (541.38 kB)
Rozpočtové opatření č.1
<br> celkem
<br> ís k zřizovatele — ovozní
<br> 72 řís k zřizovatele - úče 72 rovoznídotace 2 in' 2 ' : zapojení fondů do výnosů fond odměn,rezervnífond 9—ostatní ' šablo da
<br> celkem
<br> e služeb
<br> 1- třeba materiálu 1- otřeba materiálu šablo 1— Uhlí 502— třeba e íe 11-0 & udržování
<br> 12-Cestovné 12-Cestovné šablo 18-Ostatní služ 18-Ostatní služby šablony 21-Mzdové náklady-kraj 21-M - rovoz 21 524 525 27 528-Mz šablo 24—Zákonné sociální 'ištění 25-Jiné soc.27-Zákonné soc.nák|ad 28—Jiné sociální náklad Els-Ostatní daně a lat 9—05tatní náklad
<br> 51—0d is 58-Náklad DDM
<br> SSS-Nákle DDM -kra
<br> Hos ' ' edek
<br> nvestiční zřizovatele
<br> zdr ů kra
<br> Rozpočet 2022 4083000
<br> 3
<br> 1 4083000
<br> 1261
<br> 258029 3 12
<br> Čerpání rozpočtu k 30.6.2022
<br> 2091827,21 175000
<br> 1771313 25200
<br> 120314 1 2083246 8
<br> 254312 5514,17080,38100,1020792 312 9481 70891 10300,1309777 14300 94222,42994L 5492 269002 8620 100,6577
<br> 8580 9
<br> Mateřská škola Láz Láz 7,262 41 Bohutín
<br> |Č70992436
<br> Před poklad ke konci r.2022
<br> 4181060,2 350000
<br> 3615053 49500
<br> 166507 2 4258963
<br> 75000 5514,55000,95000 25000 5000 9481 150000 40715,2627545,35000 110000,888110,11000 52474 13524 100,13500
<br> 15000 32000 -77902 <,>
<br> Upravený rozpočet na rok 2022
<br> 4266060,2 430000 <,>
<br> 3615053 49500
<br> 171507,2 4258963
<br> 75000 5514 55000 95000 25000,5000 9481 150000,40715,2627545,35000 110000 888110,11000 52474 13524 100 13500
<br> 15000,32000 7097 1
<br> Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace <.>
<br> závaznými ukazateli jsou navrhované celkové příjmy a celkové výdaje
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne: 29.08.2022 V Lázu dne: 29.08.2022
<br> Mgr.Kateřina Bysterské 7 Mgr.XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br> ' %
<br> ředitelka školy \-

Načteno

edesky.cz/d/5656731


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz