« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Novosedly - Nedostatečně identifikovaní vlastníci 9/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Novosedly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci 9-2022.xlsx (126.5 kB)
tabStrakonice
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Bližší informace na adrese: www.uzsvm.cz
ÚZSVM,OP Strakonice,tel.č.383/377203
e-mail: helena.hudcova@uzsvm.cz
Název obce Název kú OPSUB - název OPSUB - adresa Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) Stavba (formátováno)
Hrejkovice Hrejkovice Hrejkovice 648094,st.č.109 105 č.p.112,část obce Hrejkovice,na parcele st.109
Vrcovice Vrcovice Vrcovice 786161,st.č.79 1 č.e.98,část obce Vrcovice,na parcele st.79
Kostelec nad Vltavou Zahrádka u Kovářova Zahrádka u Kovářova 670251,st.č.41 622 č.p.48,část obce Zahrádka,na parcele st.41
Jickovice Jickovice Jickovice 676900,st.č.115/1 22 č.e.10,část obce Varta,na parcele st.115/1,st.115/2
Předotice Malčice u Mirotic XXXX XXXXX adresa neznámá Malčice u Mirotic XXXXXX,st.č.66 64
Předotice Malčice u Mirotic XXXXXX XXXXXXX Cerhonická Obora XX,adresa neznámá Malčice u Mirotic XXXXXX,č.763/15 351
Předotice Malčice u Mirotic XXXXXX XXXXXXX Cerhonická Obora XX,adresa neznámá Malčice u Mirotic XXXXXX,č.775/1 351
Předotice Malčice u Mirotic XXXXXX XXXXXXX Cerhonická Obora XX,adresa neznámá Malčice u Mirotic XXXXXX,č.775/7 351
Předotice Malčice u Mirotic XXXXXX XXXXXXX Cerhonická Obora XX,adresa neznámá Malčice u Mirotic XXXXXX,č.816/1 351
Předotice Malčice u Mirotic XXX XXXXX XXXXXXX u Mirotic XXXXXX,č.XXX/X XX
Předotice Malčice u Mirotic XXX XXXXX XXXXXXX u Mirotic XXXXXX,č.XXX/X XX
Předotice Malčice u Mirotic XXX XXXXX XXXXXXX u Mirotic XXXXXX,č.XXX/XX XXX
Předotice Malčice u Mirotic XXX XXXXX XXXXXXX u Mirotic XXXXXX,č.XXX XXX
Předotice Malčice u Mirotic XXXXXX XXXXX XXXXXXX u Mirotic XXXXXX,č.XXX/X XX
Předotice Malčice u Mirotic XXXXXX XXXXX XXXXXXX u Mirotic XXXXXX,č.XXX/X XX
Předotice Malčice u Mirotic XXXXXX XXXXX XXXXXXX u Mirotic XXXXXX,č.XXX/XX XXX
Předotice Malčice u Mirotic XXXXXX XXXXX XXXXXXX u Mirotic XXXXXX,č.XXX XXX
Předotice Malčice u Mirotic XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX u Mirotic XXXXXX,č.XXX/X XX
Předotice Malčice u Mirotic XXXXXX XXXXXXXX...
Nedostatečně idetifikovaní vlastníci Informace proveřejnost 9-2022.docx (13.84 kB)
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se nemovitost nachází,s tím,že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce.Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka <.>
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti,písemně ho vyzve,aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu,nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.Přihlásí-li se ÚZSVM osoba,která tvrdí,že je vlastníkem nemovitosti,ÚZSVM ji písemně vyzve,aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu,nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení <.>
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,má se za to,že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak lze předpokládat,že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst.2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu <.>
Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí,že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz,může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM,jehož kontaktní údaje nalezne na téže w...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Novosedly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz