« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr pronajmout nebytový prostor č. 304, v budově čp. 36, náměstí Svobody ve Volyni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu NP č.304, v čp.36..pdf
M ě s t o V o l y n ě
<br> Volyně dne
---------------------------
Vyvěšeno
<br> Z á m ě r
V souladu s § 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni na
<br> svém zasedání dne 14.09.2022 záměr města
<br> P r o n a j m o u t
prostor sloužící k podnikání č.304,v budově čp.36,náměstí Svobody ve Volyni
<br> jako ordinaci zubního lékaře
<br> Údaje o nebytovém prostoru
Nebytový prostor č.304,v domě čp.36,náměstí Svobody ve Volyni se nachází v 2.nadzemním
podlaží.Nájemné je stanovené ve výši min.300,-Kč/m²/rok.Mimo nájemné se v nebytovém
prostoru hradí zálohy na služby jako je např.elektřina,vodné a stočné,společné osvětlení apod <.>
Bližší informace získáte na MěÚ ve Volyni,odbor správy majetku a investic <.>
<br> Dispozice nebytového prostoru:
ordinace ………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 35,03 m²
zázemí lékaře ……………………………………………… 8,75 m²
sociální zázemí ……………………………………………… 3,84 m²
RTG ………………………………………………………….7,80 m²
společná čekárna.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.13,37 m²
místnosti užívané společně s ostatními uživateli.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 24,39 m²
-------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.93,18 m2
<br> Způsob přihlášení do výběrového řízení:
Vyplněný formulář žádosti musí být předán na MěÚ ve Volyni nejpozději 03.10.2022 do 1200 hod <.>
v uzavřené obálce.Na čelní straně obálky bude uvedeno „NP č.304 v domě čp.36 ve Volyni“
a dole označeno „neotvírat“.Na zadní straně obálky uveďte adresu žadatele <.>
<br> ………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br>
M ě s t o V o l y n ě
<...
PENB čp. 36.pdf
PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDO
<br> „ ! „ESA.—5.— ::.— ! Zfivln- :." '““ malárii; energg,:.anjhmsnj v <.>,<.> 76Í v“ <.>
<br>,<.> '.<.> -.'„._ r'.;.7,<.>,<,>.<.> nan—u __ _ ;D“.\.*Í;ÍÍ:;.\: „soge zakaz _.<.> 45552uuu bg <.>,: :.„mov
<br> ).(a) (13 (D (|)
<br> &?
<br> “\ :—.<.> a-,y
<br> Ulice,číslo: Náměstí Svobody 36
<br> PSČ,místo: 387 01,Volyně
<br> Typ budovy: Poliklinika,lékárna
<br> Plocha obálky budovy: 2137,92 m2 Objemový faktor tvaru A/V: 0,45 mzlm3
<br> Celková energeticky vztažná plocha: 1231,12 m2
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie 3 Neobnovitelná primární energie (Energie na vstupu do budovy) 2 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
<br> Měrné hodnoty kWh/(mZ-rok)
<br> Mimořádně úsporná
<br> Velmi úsporná
<br> Méně úsporná
<br> Nehospodámá
<br> Velmi
<br> nehospodárná „_,___ „ Mimořádně _ nehospodárná „_ _“ _ Hodnoty pro celou budovu Ě
<br> MWh/rok 197,5 5 212,4

Načteno

edesky.cz/d/5655533

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz