« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Zámě pronájmu pozemků parc.č. 1236 a parc.č. 1237 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 14.09.2022
<br> záměr
<br>
pronajmout pozemky parc.č.1236 o výměře 111 m2 v k.ú.Volyně a parc.č.1237 o výměře
23 m2 v k.ú.Volyně,zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pra-
coviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Volyně,na listu
vlastnictví číslo 1,za účelem zřízení zahrádky <.>
<br> Pozemky parc.č.1236 a parc.č.1237,oba v k.ú.Volyně,na které se vztahuje tento záměr <,>
jsou vyznačeny šrafováním na přiložené mapě <.>
<br>
Připomínky,dotazy či žádosti přijímá a bližší informace podá odbor správy majetku a investic
MěÚ Volyně <.>
<br> ----------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: XX.09.2022 Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
720/7
<br> náměstí Hrdinů

Načteno

edesky.cz/d/5655532

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz