« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemků parc.č. 277/2 a parc.č. 277/3 v k.ú. Černětice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 14.09.2022
<br> záměr
<br>
prodeje pozemků parc.č.277/2 o výměře 180 m2 v k.ú.Černětice a parc.č.277/3 o výměře
30 m2 v k.ú.Černětice,zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální
pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území Černětice a obec Volyně <,>
na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemky parc.č.277/2 a parc.č.277/3,oba v k.ú.Černětice,na které se vztahuje tento záměr,jsou
vyznačeny šrafováním na přiložené mapě <.>
<br>
Připomínky,dotazy či nabídky přijímá a bližší informace podá odbor správy majetku a investic MěÚ
Volyně <.>
<br> ---------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: XX.09.2022 Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapa.pdf
25 7/
<br> 255/1
<br> 2-88
<br> 25 9/2
<br> H 276/1
<br> | | 287
<br> 285/3
<br> 285/2
<br> 235/1
<br> 277
<br> %
<br> 284/5
<br> 1/ 77/2 * 276/6 795.275/5.2 “ 275/1 <.>
<br> !&
<br> 28 4/ 1
<br> 28.3
<br> 25 7/2
<br> 279/6

Načteno

edesky.cz/d/5655531

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz