« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Svolání zasedání ZMČ Brno-Útěchov 21. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
SVOLÁVÁM
<br>
zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Ú t ě c h o v
<br> na středu 21.9.2022 v 17.00 hod <.>
<br> v objektu ÚMČ Brno-Útěchov,Adamovská 6
<br>
<br>
<br> ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NUTNÁ
<br> P R O G R A M:
<br>
<br> 1.Zahájení,určení zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu
2.Schválení programu
3.Rozpočtové opatření č.10/2022
4.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části na roky 2024-2028
5.Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené městské části
<br> Brno-Útěchov
<br> 6.Smlouva o dílo na zimní údržbu komunikací
7.Smlouva o výpůjčce části pozemku p.č.58/3 se Sdružením hasičů Čech <,>
<br> Moravy a Slezska
<br> 8.Dodatek č.2 k nájemní smlouvě č.21/2014 ze dne 30.12.2014
s Mendelovou univerzitou
<br> 9.Dodatek č.3 k dohodě o užívání pozemku č.14/2014 ze dne 14.5.2014
s Mendelovou univerzitou
<br> 10.Záměr městské části pronajmout stavbu pro rodinnou rekreaci ev.č.17 a
pozemek p.č.77/2
<br> 11.Plnění úkolů
12.Různé,diskuse,závěr
<br>
<br>
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JE VEŘEJNÉ
<br>
<br>
<br>
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXX,starosta
<br>
<br>
<br> V Brně dne 14.9.2022
Pozvanka-ZMC-21.-9.-2022
SVOLÁVÁM
<br>
zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Ú t ě c h o v
<br> na středu 21.9.2022 v 17.00 hod <.>
<br> v objektu ÚMČ Brno-Útěchov,Adamovská 6
<br>
<br>
<br> ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NUTNÁ
<br> P R O G R A M:
<br>
<br> 1.Zahájení,určení zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu
2.Schválení programu
3.Rozpočtové opatření č.10/2022
4.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části na roky 2024-2028
5.Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené městské části
<br> Brno-Útěchov
<br> 6.Smlouva o dílo na zimní údržbu komunikací
7.Smlouva o výpůjčce části pozemku p.č.58/3 se Sdružením hasičů Čech <,>
<br> Moravy a Slezska
<br> 8.Dodatek č.2 k nájemní smlouvě č.21/2014 ze dne 30.12.2014
s Mendelovou univerzitou
<br> 9.Dodatek č.3 k dohodě o užívání pozemku č.14/2014 ze dne 14.5.2014
s Mendelovou univerzitou
<br> 10.Záměr městské části pronajmout stavbu pro rodinnou rekreaci ev.č.17 a
pozemek p.č.77/2
<br> 11.Plnění úkolů
12.Různé,diskuse,závěr
<br>
<br>
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JE VEŘEJNÉ
<br>
<br>
<br>
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXX,starosta
<br>
<br>
<br> V Brně dne 14.9.2022

Načteno

edesky.cz/d/5654861

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz