« Najít podobné dokumenty

Obec Ústí (Jihlava) - ÚZSVM - Nedostatečně idenfikování vlastnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústí (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img732.pdf
úŘAp PRO ZASTUBQVÁNÍ STÁTU ve věcecu MAJETKOVÝCH BASINQVO NABŘE_Zl 390/42,128 00 NOVE MESTO,PRAHA 2 UZEMNI PRACOVISTĚ BRNO
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JIHLAVA,TOLSTEHO 15,586 01 JIHLAVA
<br> lil \lllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> 6245/BJI/2022-BJIM
<br>,VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> (83:90 US“ PŘIJATO DNE:
<br> 588 42 Ústí NAŠE C.J.: UZSVM/BJl/5431/2022-BJIM VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXX,lng.ÚTVAR'.XXXX TELEFON: +XXX XXX XXX 276 E-MAlL: Sona,Silhava©uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: qufsQa DATUM: 6.9.2022
<br> Žádost o spolupráci
<br> Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v š 64 ukládá Ceskému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
<br> V 5 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se nemovitost nachází,s tím,že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce <.>
<br> S odkazem na výše uvedené Vám zasíláme jmenovitý seznam Nedostatečně určitě identifiKOVáných vlastníků aktualizovaný ke dni 1.8.2022.Tento seznam je průběžně aktualiZOVán a vždy je Vám předán ke zveřejnění na Vašich úředních deskách.Zádáme Vás tímto o zveřejnění informace pro veřejnost a výzvy občanům (zaslaných Vám již v březnu roku 2014) a aktualizovaného seznamu Nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků <.>
<br> Děkujeme za spolupráci
<br> lng.XXXX XXXXXXXX ředitelka odboru Odloučené pracoviště Jihlava
<br> Příloha Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci ke dni 1.8.2022 - obec Ústí
priloha_1079851534_1_Ústí(1).pdf
Nedostate identifikovaní vlastníci ke dni 1.8.2022,okres Jihlava Zdroj: https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku str.1 z 2
<br> Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - / I OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví
Podíl
itatel
<br> Podíl
jmenovatel
<br> Parcela -
vým ra Název druhu pozemku
<br> Název zp sobu využití
pozemku Parcela (formátováno)
<br> íslo LV
(parcela)
<br> stavba - název ásti
obce
<br> Stavba - název
zp sobu využití
<br> Stavba
(formátováno)
<br> íslo LV
(budova)
<br> Ústí Branišov u Jihlavy OFO XXXXXX XXXXXXXXX.p.XX,XXXXX Kalhov XXXXXXXXXXX X XX 653 ostatní plocha ostatní komunikace Branišov u Jihlavy 609366,<.> 83/11 33
<br> Ústí Branišov u Jihlavy OFO Prok XXX XXXXXX.p.XX,XXXXX Kalhov XXXXXXXXXXX X XX 653 ostatní plocha ostatní komunikace Branišov u Jihlavy 609366,<.> 83/11 33
<br> Ústí Branišov u Jihlavy OFO XXXXXXXXX XXX.p.XX,XXXXX Kalhov XXXXXXXXXXX X XX 653 ostatní plocha ostatní komunikace Branišov u Jihlavy 609366,<.> 83/11 33
<br> Ústí Branišov u Jihlavy OFO XXXXX XXXXXX.p.XX,XXXXX Kalhov XXXXXXXXXXX X XX 653 ostatní plocha ostatní komunikace Branišov u Jihlavy 609366,<.> 83/11 33
<br> Ústí Branišov u Jihlavy OFO Sko epa Jan.p.22,58842 Branišov 14737740707 1 2 18104 trvalý travní porost Branišov u Jihlavy 609366,<.> 100/1 43
<br> Ústí Branišov u Jihlavy OFO astný Jan.p.15,58842 Branišov 14737751707 1 2 268 trvalý travní porost Branišov u Jihlavy 609366,<.> 188/10 74
<br> Ústí Branišov u Jihlavy OFO Št XXXXXX XXXXX.p.XX,XXXXX Šimanov XXXXXXXXXXX X XX 653 ostatní plocha ostatní komunikace Branišov u Jihlavy 609366,<.> 83/11 33
<br> Ústí Branišov u Jihlavy OFO XXXXXXXX XXXXX.p.XX,XXXXX Kalhov XXXXXXXXXXX X XX 653 ostatní plocha ostatní komunikace Branišov u Jihlavy 609366,<.> 83/11 33
<br> Ústí Branišov u Jihlavy OFO XXXXXXXXXXXX XXXXX.p.XX,XXXXX Kalhov XXXXXXXXXXX X XX 653 ostatní plocha ostatní komunikace Branišov u Jihlavy 609366,<.> 83/11 33
<br> Ústí Branišov u Jihlavy OFO astná Josefa.p.15,58842 Branišov ...

Načteno

edesky.cz/d/5653760

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústí (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz