« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Pozvánka na veřejné zasedání dne 19.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.9.2022.pdf (152.05 kB)
Obecní úřad Nučice
<br> Nučice 2.281 63 Kostelec n.Č.L- IČO:00235598
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Nučice
<br> Obecní úřad Nučice v souladu s š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nučice:
<br> Místo konání: Obecní úřad Nučice
<br> Termín a doba konání: pondělí 19.9.2022 od 18 hod <.>
<br> Navržený program zasedání:
<br> 1 <.>
<br> Poř-JPE-"PS'UN
<br> Schválení Dodatku č.3 k Rámcové partnerské smlouvě ze dne 9.1.2014 mezi obcí Nučice a MAS Podlipansko o.p.s
<br> Schválení VZiVIR — koordinátor BOZP — ČOV a splašková kanalizace
<br> Schválení stanovení ceny vody od 1.9.2022
<br> Zpráva o činnosti finančního výboru
<br> Zpráva o činnosti kontrolního výboru
<br> Rozpočtové opatření č.5/2022
<br> Různé
<br> Diskuze
<br> V Nučicích 13.9.2022
<br> $ eg? 494444- f 5'7'L__ v
<br> 0 naše Mervardová Xstmbstka obce Nučice
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce obce dne: 13.9.2022
<br> Sejmuto z úřední o elektronické úřední desky obce dne: 20.9.2022

Načteno

edesky.cz/d/5653688

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz