« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Usnesení ROT 12/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ROT 12-2022 GDPR.pdf [0,31 MB]
Obec T ě š e t i c e
<br> Těšetice č.p.75,PSČ 78346
<br> IČO: 00299545
<br> Bankovní spojení:
<br> 155 813 049/0300
<br> Poznámky:
<br> - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných (osobních) údajů podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle
<br> příslušných ust.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník a zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vše v platném znění <,>
<br> - do úplné verze Usnesení mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy,a to na
Obecním úřadě obce Těšetice
<br> U S N E S E N Í
ze zasedání Rady obce Těšetice (dále také XXX XXXX „ROT“) č.XX/XXXX
<br> konaného dne X.9.2022 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin
<br>
<br> 1.Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1.program zasedání Rady obce Těšetice č.12/2022 <.>
1.2.navrhovatele usnesení: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
X.X.rozpočtové opatření č.10 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022.PŘÍLOHA č.2
1.4.jmenování komise pro otevírání obálek – akce „oprava 2 kamenných křížků obce Těšetice - Vojnice <.>
1.5.jmenování hodnotící komise – akce „oprava 2 kamenných křížků obce Těšetice - Vojnice“ <.>
1.6.výběr dodavatele – stavební akce „oprava 2 kamenných křížků obce Těšetice - Vojnice“ <.>
1.7.uzavření Smlouvy o dílo - stavební akce „oprava 2 kamenných křížků obce Těšetice - Vojnice“; stavební
<br> akce bude hrazena z rozpočtu obce pro rok 2023 <.>
<br> 1.8.jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek – akce „PD - řešení uličního prostoru ve
Vojnicích včetně silnic III/44815 a III/44816“ <.>
<br> 1.9.výběr dodavatele – stavební akce „PD - řešení uličního prostoru ve Vojnicích včetně silnic III/44815 a
III/44816“ <.>
<br> 1.10.uzavření Smlouvy o dílo - stavební akce „PD - řešení uličního prostoru ve Vojnicích včetně silnic III/44815
a III/44816“; stavební akce bude hrazena z rozpočtu obce pro rok 2023 a pro rok 2024 <.>
<br> 1.11.Dodatek č.1 Sml...

Načteno

edesky.cz/d/5653304

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz