« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument152_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument152_2022.pdf
Úřední deska ÚMOb Polanka nad Odrou www.polanka.cz
<br> 497/sz
<br> Magistrát města Ostravy
<br> odbor dopravy
<br> stim dne: Vaše značka: Ze dne: _ č.j.: SMD/590947/22/0D/pr0 Rozdělovník Sp.zn.: S-SMO/531949/22/0D/4 Vyřizuje: lng.Procházka | Telefon: +420 599 442 390 „_ „ _„ „___ „ _ „ „___ : Fax: +420 599 442 034,ý _ :o Usirava,E—mail: tprochazka©ostravacz : f*** “* kéřw obvodu
<br>,Hola oka nad Odrou
<br> Datumu 2022-09-07 ' Zprao:
<br> 0:1- ' “040 i 4 —89- 2322
<br> ; dne:
<br> bmw/WWW- /
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Chodník a autobusové zastávky Svinov,Janová na ul.Ostravská
<br> *? Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 0:0 Výzvív !( padání připomínek a námitek 'i' Určení lhůty
<br> Právnická osoba JANKOSTAV s.r.o <.>,se sídlem Štěpaňákova 714/31,Kunčice,719 00 Ostrava Identifikační čísloz25855581,podala u odboru dopravy Magistrátu města Ostravy návrh na vydání opatření obecné povahy -—místní úpravy sit.provozu spočívající v dopravním označení nově dopravní situace na sil.III/4782 ul.Ostravské v Ostravě — Svinově u pomezí s částí Polanky n/O -Janovou,kde dochází kstavebnim úpravám,a to vybudování chodníku souběžného se silnici do ul.Příměstské po stávající autobusové zastávky „Přemyšov“.Zastávky budou rovněž přebudovány a budou zde vytvořeny podmínky pro přechod pro chodCe přes vozovku ul.Ostravské.Místní úprava reaguje na změněný stavebni stav a zahrnuje proto zejména vyznačení přechodu pro chodce svislým a vodorovným dopr.značení,upozornění na přechod výstražným značením a posun některých stávajících dopr.značek.Konkrétní definitivní dopravni označení situace vyplývá tedy ze stavebního uspořádání komunikací na místě v době ukončení stavby „Chodník a autobusové zastávky Svinov,Janova na ul.Ostravská“,dopr.značení a zařízení je navrženo podle vyhl.č.294/2015 Sb.ve znění pozdějších předpisů,detailní umístění je patrné z výkresové přílohy <.>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy,podie 5124,odst.6,zák.č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a ...

Načteno

edesky.cz/d/5653220

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz