« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 136.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 136.pdf
1/4
<br> Magistrát města Ostravy odbor dopravy
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: % Č.'.: J.SMO/GO2501/22/OD/pro Rozdělovník
<br> Sp.zn.<.> S-SMO/524303/22/0D/3
<br> Vyřizuje: Ing.Procházka
<br> Telefon: +420 599 442 390.Fax: +420 599 442 034 ***—' E-mail: tprochazka©ostravacz
<br> Datum: 2022-09-12
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Michalrun 2022,Ostrava - Michálkovice
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 55171473 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle 577,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle 5124,odst.6,zákona č.36112000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle š2,zákona č.314/2002 Sb.a 519,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace |.-||.tř.ve svém územním obvodu a na základě předání žádosti od ÚMOb Michálkovice z důvodu vhodnosti i pro MKIII.a IV.třídy a veřejné účelové komunikace na jeho území ve smyslu 577,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MR Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-74002/ČJ—2022-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.5152 /22
<br> ui.ČS Armády,Radvanická + MK !.až lV.tř.Podmínky příkazu:.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Michalrun,Dočasné dopravní značení (výkr.č.1,zprac.Ostravské komunikace,a.s <.>,březen 2021,formát 20A4 — za účelem zveřejnění zmenšeno na formát A4).2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu.3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení 562,odst.6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro jeho
<br> Prokešovo nám.8.729 30 Ostrava |č 00845 451 o|č cz 008...

Načteno

edesky.cz/d/5653207

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
26. 01. 2023
25. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz