« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Společné povolení stavby - novostavba RD na parc. č. 2342 v k.ú. Řečkovice - situace 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Společné povolení stavby - novostavba RD na parc. č. 2342 v k.ú. Řečkovice - situace 2
J\J
<br> P.TI=274 400=—0 600 U.T.=274.900=—0,100
<br> P.T.2=72 230=—-2 770 U.T.=271.500=—3.500
<br> 6099
<br> zo,st.pl.116,1 2
<br> afoqz V_
<br> ' P.T.=;272'020:='—298O ' U:'[.'=271,900=-—3,1OD,„
<br> '.> Základ V0 ČD;
<br> nové oplocení bédňovedeno tOk,Ogy
<br> nezasahovolo dO ro IŠČOWéhO trojúhel ík ' 7.1 _
<br> \
<br> P.T.=273 900=-—1 100 T.=274,950=-—0,056
<br> ové oplocení bude pf edeno tak,aby 5neZOSOhOVOIO do rOthedovéhO trojúhelníku \\
<br> LEGENDA INŽENÝRSKÝCH ZNAČEK:
<br> NÁZEV SÍTĚ
<br> VEŘEJNÁ SÍT PŘIPOJKY VNITŘNÍ ROZVODY PITNA VODA — BVK (DN100 LT) KANALIZACE JEDNOTNÁ — BVK (DNJOO BEr) __.<.> >_> _ _.>—>.— DEŠTOVÁ KANALIZACE _ _ — >>— — SILOVÝ KABEL NN PODZEMNI — EG.D PLYNOVOD NTL - GASNEI' (OCEL 200) ZAMĚŘENÝ PRUBĚH MEI'ALICKÉHO KABELU — OEnN _o— _ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ — TSB —c>——c1— _ HLAVNÍ STAVBY: OSTATNÍ STAVBY:
<br> NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU — 115,1m2 V 1 HLAVNÍ VSTUP DO BUDOVY
<br> V B VSTUP BRANKOU NA POZEMEK ZÁMKOV/ŽÁ DLAŽBA POCHOZÍ + SCHODIŠTĚ
<br> —38,8m V 3 NOVÝ SJEZD K NOVOSTAVBĚ RD
<br> zAMKovA DLAŽBA POJÍZDNÁ — 55 8m2 RN RUENČNI NÁDRŽ o OBJEMU 4,2sm3
<br> Er ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ — NOVÝ ZÁMKOVA DLAŽBA POJÍZDNÁ — SJEZD
<br> _ 7,2,„2 HUP HLAVNI UZÁVĚR PLYNU _ NOVÝ NOVE OPLOCENI BETONOVÉ PLOTOVE DILCE VŠ VODOMĚRNÁ ŠACHTA _ POJÍZDNÁ _ NOVÁ — 23,5m.RŠ REVIZNI ŠACHTA KANALIZACE 0425MM — NOVÁ NovE OPLOCENI z OCELOVÝCH PLOTOVÝCH VÝPLNÍ NA DEIONOVE PODEZDIVCE — 28m
<br> VO VEŘEJNÉ ostrLENI - LAMPA
<br> OPĚRNÁ ZED — 18,5 rn H POŽÁRNÍ HYDRANT
<br> — POSUVNÁ BRÁNA PRo VJEZD NA POZEMEK A XXXXXX :| ZATRAVNĚNÁ PLOCHA Br ZABUDOVANA V RÁMCI POSUVNĚ BRÁNY
<br> sch VENKOVNI SCHODIŠTĚ l_ž LINIOVÝ ODVODNOVACI ŽLAB
<br> PS 2xPARKOVAcI MÍSTO 5x2.75M
<br> POZNÁM KY:
<br> —PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACI' JE NUTNĚ VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT
<br> —PŘED ZAHÁJENÍM.STAVEBNICH PRACÍ JE NUTNO PROVĚST VYTÝČENI STÁVAJÍCÍCH sní DLE POKYNÚ SPRÁVCE sní
<br> —PŘÍPOJKY BUDOU PROVEDENY DLE POKYNÚ (VYJÁDŘENÍ) PŘÍSL —KRI'žENI sní — NOVÁ PŘIPOJENÍ — ŘEŠENO VEDENI'M v CH _ O.PŘÍSL...

Načteno

edesky.cz/d/5653200

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz