« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška OOP - KÚPK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO (432.72 kB)
XXXXX XXXXXXX zýPlzeňský kraj XX.XX.XXXXXX:XX
<br> SITUAČNÍ ZÁKRES PŘECHODNÉ ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> <.>,<.>,PŘEHLEDNÁ mam;
<br> ':uu'asrem NOVÉHO PŘECHODNÉHO swaísuo DOPRMN-MO zm em
<br> “\ snu-Ezau: \ sKuYEČN.UMÍSTĚNÍ TRVALÉHD SWSLÉHD DOPRAVN'HO ZNAČENI
Veřejná vyhláška OOP - KÚPK (224.63 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-DSH/10657/22
Spis.zn.: ZN/2211/DSH/22
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Bc.Zdeňka Kačenová Častová
Tel.: 377195180
E-mail: zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 13.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,na základě návrhu právnické osoby Obec Rybnice,Rybnice 105 <,>
PSČ 331 51,IČ 00572969,ze dne 12.9.2022
<br> s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 77,odst.1),písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje,Územní odbor Plzeň-venkov,dopravní inspektorát <,>
ze dne 5.9.2022,pod čj.KRPP-114911-4/ČJ-2022-031106-46,přechodnou úpravu
provozu na pozemní komunikaci – silnici I/27,z důvodu ochrany místních
komunikací,které svým stavebně technickým stavem neodpovídají zvýšenému
provozu nákladní dopravy <.>
<br> 1) Dotčený úsek: silnice I/27 – v křižovatce s místní komunikací 3c,v křižovatce
s místní komunikací 4c a v křižovatce s místní komunikací 7c
<br> 2) Použité svislé dopravní značky a zařízení: dle situace DIO /viz příloha/ dle zásad
TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle zásad
TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,které
tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy
<br> 3) Doba platnosti: od nabytí účinno...

Načteno

edesky.cz/d/5652784

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
28. 11. 2022
25. 11. 2022
22. 11. 2022
22. 11. 2022
21. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz