« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Zápis ZO č. 5/2022 z 9.9.2022 v Bratřejově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO č. 5/2022 z 9.9.2022 v Bratřejově
1
<br>
<br> Zápis č.5/2022
z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice <,>
<br> konaného v pátek 9.9.2022 od 19.00 hodin v KD Bratřejov <.>
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
Přítomní : XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXX <,>
<br> XXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXX <.>
_____________________________________________________________________________________________________________
Zasedání zahájil starosta přivítáním přítomných.Konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno
<br> a je na něm přítomno 8 členů Zastupitelstva z 9 zvolených.Zasedání je tedy usnášeníschopné <.>
Zápisem starosta pověřil zastupitelku paní Alenu Tuháčkovou a navrhl,aby se zasedání řídilo
<br> tímto programem:
<br>
<br> 1.Zahájení <.>
2.Kontrolní výbor <.>
3.Finanční výbor <.>
4.Žádost o změnu územního plánu pozemku p.č.212/6 k.ú.Bratřejov <.>
5.Žádost o změnu územního plánu pozemku p.č.76/12 k.ú.Mokřany u Nechvalic <.>
6.Žádost o koupi obecního pozemku p.č.1146 k.ú.Chválov,osada Březí <.>
7.Žádost o koupi obecního pozemku p.č.553 k.ú Nechvalice <.>
8.Žádost o koupi části obecního pozemku p.č.525 k.ú.Nechvalice <.>
9.Žádost o koupi obecního pozemku p.č 1481 k.ú.Chválov <.>
10.Žádost o směnu a koupi obecního pozemku č.p.1933,1191,1932 k.ú.Ředice,osada
<br> Huštilář <.>
<br> 11.Žádost o podnájemní smlouvu,obecní bytová jednotka v čp.62 v Nechvalicích <.>
12.Žádost o výstavbu včelníku na pozemku p.č.861 a st.33 k.ú.Křemenice <.>
13.Stížnost na financování pohostinství Nechvalice <.>
14.Výroční zpráva Základní školy Nechvalice 2021/2022 <.>
15.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
<br> č.IV-12-6028440/001 Mokřany –Posílení DTS+KNN pro p.č.264/6 - podpěrný bod
<br> VO <.>
<br> 16.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č <.>,<,> IV-12-6029754 – Křemenice - kNN + SR50...

Načteno

edesky.cz/d/5652531

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz