« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná 21. 09. 2022 od 19:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obecní úřad Klokočná
Klokočná č.61,251 64 Mnichovice
Tel: +420 222 352 065,e-mail: obec@klokocna.eu
<br>
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> Obecní úřad Klokočná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná <,>
<br> svolaného starostou obce Ing.Miloslavem Rovným <.>
<br> Místo konání: Obec Klokočná – společenský sál Hostince Na Klokočné
<br> Doba konání: 21.9.2022 od 1900
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
<br> 5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
<br> 6) Přijetí dotace ze SK a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
<br> 7) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
<br> 8) Rozpočtové opatření č.4/2022
<br> 9) Různé
<br> 10) Závěrečné poděkování starosty
<br>
<br>
UPOZORNĚNÍ:
<br> Z důvodu zdokumentování průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu bude pořizován zvukový záznam <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce Klokočná
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.9.2022 Sejmuto z úřední desky dne: 21.9.2022
<br>
2022-09-13T11:14:41+0200
Ing.XXXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5652112

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz