« Najít podobné dokumenty

Obec Šumavské Hoštice - Zápis ze 41.zasedání ZO - 9.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šumavské Hoštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze 41.zasedání ZO - 9.8.2022
Zápis ze 41.zasedání ZO Šumavské Hoštice – 9.8.2022
<br> Přítomni : P.Fleischmann,J.Vincík,M.Koča,T.Hubáček,V.Sedlák
Omluven : F.Koška,J.Plechinger Občané : 1 Hosté : ----
<br> 1.Zahájení,přivítání zastupitelů a občana – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : V.Sedlák
Návrhová komise : J.Vincík,M.Koča
Ověřovatelé zápisu : M.Koča,T.Hubáček
3.Schválení programu dle předloženého návrhu.Hlasování : 5 pro,schváleno
4.Kontrola usnesení : splněno
5.Zadání ÚP Šumavské Hoštice <.>
Pořizovatel ÚP (MěÚ Vimperk,odbor VÚP) zpracoval návrh zadání nového ÚP <,>
předložil jej dotčeným orgánům,obci,….– možnost uplatnit požadavky na řešení <.>
Zaslán i zastupitelům (e.mailem) <.>
Výsledný návrh zadání ÚP musíme schválit <.>
Návrh : Zastupitelstvo obce jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst.5
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů,schvaluje zadání nového územního plánu Šumavské Hoštice <.>
Hlasování : 5 pro,schváleno
Následuje výběr zpracovatele nového ÚP <.>
Návrh : oslovit Ing.Arch.Danu Pavelkovou – podání cenové nabídky.Zpracovala
současný ÚP.Hlasování : 5 pro,schváleno
6.Vodovodní přípojky Kosmo – vyhodnocení poptávkového řízení <.>
Osloveny 2 firmy.Nabídku ve stanoveném termínu podala 1 firma (1 se omluvila) <.>
Nabídka splňuje stanovené podmínky <.>
Návrh : Schválit a uzavřít Smlouvy o dílo na akci „Vodovodní přípojka k č.p.15 a 19
v místní části Kosmo“ se společností Kvint Vlachovo Březí s.r.o <.>,Konopiště 45,384
22 Vlachovo Březí,IČO 60647621,s nabídkovou cenou 351228,36 Kč bez DPH <.>
Hlasování : 5 pro,schváleno
7.ZTV u bytovek <.>
Žádost o dotaci na MMR nebyla úspěšná <.>
a)stanovení ceny za 1 m2 :
Zastupitelům zaslány podklady pro výpočet ceny pozemků : celková částka
6192521,-Kč.(Práce na ZTV začnou v září – dojde k úpravě SOD – bez povrchů <.>
Budou dokončeny po zahájení staveb – cca za 4 roky.)
Návrh : XXXX za X mX pozemku určeného ke stavbě RD – XXXX,-Kč bez DPH <.>
Hlasování : 4 pro,1 se zdržel,s...

Načteno

edesky.cz/d/5652032

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šumavské Hoštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz