« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce č.6 / 2022, které proběhne 21.9.2022 ve 20:00 v sále KD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolani-zo-32457.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br>
<br>
Starosta obce Horní Bojanovice svolává podle příslušných ustanovení
<br> obecního zřízení (§ 93 odst.1 zákona o obcích)
<br>
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Bojanovice
č.6/2022
<br>
dne 21.9.2022 v 20:00 hodin
<br> v sále Kulturního domu
<br>
<br> Program jednání
1.Zahájení - volba zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise,program jednání
2.Dodatky k nájemním smlouvám obecních bytů a prostor
3.Žádost o pronájem bytu v budově Podporované bydlení
4.Smlouva o zřízení věcného břemene
5.Žádost o odkoupení části pozemku p.č.3774/1
6.Žádost o pronájem pozemků p.č.986/29,986/30,986/31
7.Žádost o pronájem pozemků p.č.986/29,986/30,986/31,986/3,986/32,986/33,986/28 <,>
986/27,986/26,986/48,986/49 a části pozemku p.č.986/17
8.Žádost o pronájem pozemku p.č.985
9.Žádost o pronájem pozemku p.č.3881 a 3871
10.Žádost o povolení vyústění DČOV do dešťové kanalizace
11.Žádost o samotěžbu dřeva v obecním lese
12.Žádost o pronájem části pozemku p.č.1530/14
13.Různé
14.Diskuze
15.Závěr
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 13.9.2022
Vyvěšeno v elektronické podobě: 13.9.2022
<br> Sňato dne:
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5651954

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz