« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - OOP - místní úprava provozu - parkování na obslužné komunikaci NN2820

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_uprava_provozu_parkovani_na_NN2820.pdf (PDF 553.18 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: OD/MMB/0296774/2022 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0455232/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 155/cerych.pavel@brno.cz
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,dále jen „správní orgán“,jako správní orgán příslušný podle § 77
<br> odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,v platném znění,ve spojení s článkem 29 odst.2 písm.f) odrážkou první vyhlášky
<br> statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,v platném znění,tímto
<br>
<br> stanovuje
<br>
<br> místní úpravu provozu na pozemní komunikaci na ulici NN2820 v Brně
<br>
<br> tak,jak je uvedeno a popsáno ve výkresu,který je přílohou a nedílnou součástí tohoto návrhu <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Příslušnost ke stanovení místní úpravy provozu za pozemních komunikacích
<br>
<br> Pozemní komunikace nacházející se na ulici NN2820 v Brně je místní komunikací.S ohledem na tuto
<br> skutečnost je Magistrát města Brna,Odbor dopravy,správním orgánem příslušným ke stanovení uvedené
<br> úpravy provozu,a to na základě § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),ve spojení s článkem 29 odst.2 písm.f) odrážkou první vyhlášky statutárního města Brna č <.>
<br> 20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,v platném znění <.>
<br>
<br> Zóna 30,parkování na pozemní komunikaci na ulici NN2820
<br>
<br> Místní komunikace na ulici NN2820 byla postavena v rámci jedné z etap vybudování obslužnosti daného
<br> území,v současné době je však slepá a nemá zásadní dopravní význam.S ohledem na velkou poptávku po
<br> parkovacích stáních v lokalitě a potřebu ...

Načteno

edesky.cz/d/5651450

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz