« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - zápis 23.zasedání + přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis 23.zasedání + přílohy
Zápis 23.zasedání zastupitelstva obce Srní konaného dne 12.09.2022 v 17.00 hodin,na sále požární zbrojnice č.p.lOO.23.zasedání zastupitelstva obce Srní bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích.Přítomno je éčlenů zastupitelstva,zastupitelstvo je tedy v souladu se zákonem o obcích schopné přijímat usneseníve všech projednávaných bodech programu
<br> přítomni : Ing.XXXXXX XXXXXX,Šebáa$%©sef,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,Zeman „Lan,Aiznerevá—Dagmar,XXXXXXXX XXX,XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX omluveni: JČ./ZI Li ÚDXg-ÍF
<br> ' „ » nepřítomni: ŽWQM "Harv,Ali-veku? DPC-Noc
<br> pro : Q zdržel se : proti : /
<br> Navržený zapisovatel : XXXXX XXXXX
<br> pro: Q zdržel se: / proti: /
<br> ověřovatelé zápisu : lVlodzga Peter,XXXXXXX XXXXXX pro: Q zdržel se: / proti: / návrh programu :
<br> 1/ zpráva o činnosti 2/ finanční platby 3/ různé
<br> 4/ diskuse
<br> 5/závěr
<br> 12 Zpráva o činnosti :
<br> Byla dokončena výstavba sociálního zařízení v ATC Antýgl.V současné době probíhají práce na jeho zprovoznění.Probíhala řada jednání na zahájení prací na energetické nezávislosti obce.Byly téměř zastaveny práce na ÚP obce Srní,kdy NPŠ Vimperk negoval všechny Žádosti o vyjímky záporným rozhodnutím a po jednání téměř se všemi zúčastněnými byla doporučena soudníjednání.Celé období běžela činnost obou Informačních center Srníi Rokyta.Dobrých výsledků bylo dosaženo v ATC Antýgl i na obou parkovištích <.>
<br> Po celé období probíhali úklidové práce v celém rajonu obce.V poklidu proběhla itradičníSrnská pouť <.>
<br> pro: G zdržel se: / proti: /
<br> 2) Finanční záležitosti - platby:
<br> a/ Zastupitelstvo obce Srní schvaluje rozpočtovou úpravu č.3.ze dne 29.06.2022
<br> pro: O zdržel se: / proti: /
<br> b/ Zastupitelstvo obce Srní schvaluje proplacení Fa.č.220100077 firmě Rynostav s.r.o.ve výši 249.895,45 Kč za Hygienické zázemí ATC Antýgl <.>
<br> pro: &; zdržel se: proti: /
<br> c/ Zastupitelstvo obce Srní schvaluje proplacení faktury č.22100912 ve výši 94.825,28 Kč a a fa.č.22100911 ve...

Načteno

edesky.cz/d/5650566

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz