« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Ředice - Vyrozumění o termínu a místu školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Ředice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK (159.98 kB)
XXXXXX XXXXX,starosta obce Dolní Ředice
XXX XX Dolní Ředice,Holická 210
<br>
<br>
Vyrozumění o termínu a místu školení
předsedy,místopředsedy a zapisovatele
<br> okrskové volební komise obce Dolní Ředice
k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování
<br> pro volby do Zastupitelstva obce Dolní Ředice
konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.e) a odst.2 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
vyrozumívám
<br>
předsedu,místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise obce Dolní Ředice
<br>
o termínu a místu školení k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování
pro volby do Zastupitelstva obce Dolní Ředice konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a to tak <,>
že školení se uskuteční:
<br>
<br> dne 9.9.2022 od 9.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Holice <.>
<br>
<br>
Poučení:
V případě neúčasti předsedy,místopředsedy či zapisovatele okrskové volební komise na
školení,a to i při neúčasti omluvené,nebude tomuto vyplacena vyšší zvláštní odměna za
výkon jeho funkce,ale pouze odměna ve výši vyplácené ostatním členům komisí,vyjma
případu,bude-li takový člen do funkce jmenován či určen losem až v okamžiku,kdy již nebylo
možné zajistit jeho účast na školení (viz § 62 odst.1 zákona č.491/2001 Sb.) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Dolních Ředicích dne 29.8.2022
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXX,starosta

Načteno

edesky.cz/d/5650090


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Ředice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz