« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - Stanovení MÚP, III/10158 k.ú. Dřísy - přechod pro chodce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_Hlavni_prechod.pdf (PDF 797.13 kB)
!.onvvnnm
<br> „pm—:.5.<.> JU putna“
<br>.<.>.<.>.<.>.cm.<.> yn “ Amuru
<br> POLHZHEČŠSKÉ —PUf3LH<Y KRAJSKÉ: HEDI,<.> LSTVI POLICIE STI—?EDOQESKEHO KRAJE.DOPRAVNO !! *SPEKI'ORAT
<br> 278 01 rvlÉLfJÍK „
<br> 500,ř.242/2 <,>
<br> půlka Á i! //£/IP_ 51,003? a? 2012,Miláně
<br> 1/1
87143_Drisy_Hlavni_prechod_stanoveni.pdf (PDF 467.32 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-87143/2022-MASPE
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Naše sp.zn.: OD-20784/2022-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 12.09.2022
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle ust.§ 124 odst.(6) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích postupem podle ust.§ 171 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přezkoumal žádost <,>
<br> kterou podalo dne 28.07.2022 Obec Dřísy,IČ: 00236811 se sídlem poštovní 12,277 14 Dřísy
zastoupena na základě plné moci - Mgr.XXXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX se sídlem Železniční XXX <,>
XXX 17 Libiš (dále jako „žadatel“) a podle ustanovení §77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu <,>
<br>
stanoví místní úpravu silničního provozu
<br>
na silnici č.III/10158 ul.Hlavní v k.ú.Dřísy,a to formou umístění svislého dopravního
zařízení <.>
<br> Rozsah nového dopravního zařízení:
na silnici č.III/10158 ul.Hlavní umístit vodorovné dopravní značení V7a „přechod pro
chodce“,viz DIO <.>
<br> Termín osazení místní úpravy provozu: 2022
<br> Platnost úpravy: do odvolání
<br>
<br>
<br> MÚBNLSB-OD-87143/2022-MASPE
<br> 2
<br>
<br> Provedení DZ: retroreflexní,základní velikost
<br> Důvod místní úpravy provozu:
<br> - Z důvodu bezpečného přecházení chodců <.>
<br> Za instalaci a údržbu DZ ...

Načteno

edesky.cz/d/5650076

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz