« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - Stanovení MÚP, ul. Lesní a Na Vinohradech k.ú. Dřísy - přednosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_LesniNaVinohradech.pdf (PDF 808.03 kB)
* ová nz PZ +DT E21: wm
<br> 5távajlcíD1 B! + DTEIB text s nápisem 'dopmvni obsluze a na povolení OU vjezd
<br> ÍDzÍÁ 44 [::—Í Š' Í/ŠžfPÉ7bďě) „2092 aim/%
<br> POLICIE črgsxé * EPUQLIKY KRAJSKÉ REDUELSTW POLICIE STREDOCESKEHO KRAJE 7 DOPRAVNÍ iNSPEKTORÁT <,>
<br> 276 0—1 MĚLNÍK./ očí?.Z.2-02; 7 &
<br> 1/1
87144_Drisy_LesniNaVinohradech_hlavni_stanoveni.pdf (PDF 464.97 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-87144/2022-MASPE
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Naše sp.zn.: OD-20803/2022-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 12.09.2022
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle ust.§ 124 odst.(6) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích postupem podle ust.§ 171 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přezkoumal žádost <,>
<br> kterou podalo dne 28.07.2022 Obec Dřísy,IČ: 00236811 se sídlem poštovní 12,277 14 Dřísy
zastoupena na základě plné moci - Mgr.XXXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX se sídlem Železniční XXX <,>
XXX 17 Libiš (dále jako „žadatel“) a podle ustanovení §77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu <,>
<br>
stanoví místní úpravu silničního provozu
<br>
na místních komunikacích ul.Lesní a ul.Na Vinohradech v k.ú.Dřísy,a to formou umístění
svislého dopravního zařízení <.>
<br> Rozsah nového dopravního zařízení:
na místní komunikaci ul.Lesní bude umístěno svislé dopravní značení P2 „hlavní“ + E2b
„hlavní komunikace vlevo“ a ul.Na Vinohradech bude umístěno svislé dopravní značení P2
„hlavní“ + E2b „hlavní komunikace vpravo“,viz DIO <.>
<br> Termín osazení místní úpravy provozu: 2022
<br>
<br>
<br>
MÚBNLSB-OD-87144/2022-MASPE
<br> 2
<br>
<br> Platnost úpravy: do odvolání
<br> Provedení DZ: re...

Načteno

edesky.cz/d/5650075

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz