« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vltavice - Usnesení z 37. zasedání ZO Horní Vltavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vltavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 37. zasedání ZO Horní Vltavice
USNESENÍ ZE 37.ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE konaného dne 18 08.2022
<br> Usnesení č.2022-37/1 Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje program 37.zasedání obce Horní Vltavice <.>
<br> Usnesení č.2022-37/2
<br> Zastupitelstvo obce Horní Vltavice povoluje výjimku z počtu žáků v základní škole v rozsahu 8 žáků základní školy pro školní rok 2022/23 <.>
<br> Zastupitelstvo obce Horní Vltavice povoluje výjimku z počtu žáků ve školní družině v rozsahu 6 žáků základní školy pro školní rok 2022/23 <.>
<br> Usnesení č.'2022-37/3 Zastupitelstvo obce Horní Vltavice neschvaluje prodej části pozemku 5 7/1 v kú Horní Vltavice <.>
<br> Usnesení č.2022-37/4 Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje pořízení lehkých laviček do prostoru fotbalového hřiště a pověřuje starostu zajištěním výběrového řízení <.>
<br> Usnesení č.2022-37/5 Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje odstraněni zeminy u bytového domu čp.36 z pozemku pč <.>
<br> 181/15 v ká Horní Vltavice,jenž je majetkem obce Horní Vltavice.Náklady s odstraněním zeminy bude hradit S.VJ Horní Vltavice 36 <.>
<br> Usnesení č.2022-37/6
<br> Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje dodavatele energetického auditu společnost SWECO HYDROPROJEK T a.s <.>,iČ: 26475081 za celkovou cenu 361.000,- Kč bez DPH.Pověřuje starostu uzavřením smlouvy a přihlášení do výzvy č.3/2022 Programu EFEK T lil v celkové výši 90% <.>
<br> Usnesení č.2022-37/7 zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.9.2021 — „ Víceúčelové hřiště na parc.č 216/1 v kú Horní Vitavice" <.>
<br> lng.FCavel'Kraml Tomáš fKa ntůrekl Starosta místostarosta
<br> Stránka 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/5648819


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vltavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz