« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - Hlášení míst. rozhlasu 12.9. - kuřice 20.9., přerušení dodávky elektřiny 22.9.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1072831129_0_220395332_seznam_om
Kozlov,Kozlov
Kozlov,Kozlov 1
Kozlov,Kozlov 10
Kozlov,Kozlov 100
Kozlov,Kozlov 101
Kozlov,Kozlov 102
Kozlov,Kozlov 103
Kozlov,Kozlov 104
Kozlov,Kozlov 105
Kozlov,Kozlov 106
Kozlov,Kozlov 108
Kozlov,Kozlov 109
Kozlov,Kozlov 11
Kozlov,Kozlov 110
Kozlov,Kozlov 111
Kozlov,Kozlov 112
Kozlov,Kozlov 113
Kozlov,Kozlov 114
Kozlov,Kozlov 115
Kozlov,Kozlov 116
Kozlov,Kozlov 117
Kozlov,Kozlov 118
Kozlov,Kozlov 12
Kozlov,Kozlov 120
Kozlov,Kozlov 121
Kozlov,Kozlov 122
Kozlov,Kozlov 123
Kozlov,Kozlov 124
Kozlov,Kozlov 125
Kozlov,Kozlov 126
Kozlov,Kozlov 127
Kozlov,Kozlov 128
Kozlov,Kozlov 129
Kozlov,Kozlov 13
Kozlov,Kozlov 130
Kozlov,Kozlov 131
Kozlov,Kozlov 132
Kozlov,Kozlov 133
Kozlov,Kozlov 134
Kozlov,Kozlov 135
Kozlov,Kozlov 136
Kozlov,Kozlov 137
Kozlov,Kozlov 138
Kozlov,Kozlov 14
Kozlov,Kozlov 140
Kozlov,Kozlov 141
Kozlov,Kozlov 142
Kozlov,Kozlov 143
Kozlov,Kozlov 144
Kozlov,Kozlov 145
Kozlov,Kozlov 146
Kozlov,Kozlov 148
Kozlov,Kozlov 149
<br>
<br> Kozlov,Kozlov 15
Kozlov,Kozlov 150
Kozlov,Kozlov 151
Kozlov,Kozlov 152
Kozlov,Kozlov 153
Kozlov,Kozlov 154
Kozlov,Kozlov 155
Kozlov,Kozlov 156
Kozlov,Kozlov 157
Kozlov,Kozlov 159
Kozlov,Kozlov 16
Kozlov,Kozlov 163
Kozlov,Kozlov 164
Kozlov,Kozlov 165
Kozlov,Kozlov 166
Kozlov,Kozlov 17
Kozlov,Kozlov 176
Kozlov,Kozlov 18
Kozlov,Kozlov 192
Kozlov,Kozlov 195
Kozlov,Kozlov 2
Kozlov,Kozlov 20
Kozlov,Kozlov 21
Kozlov,Kozlov 22
Kozlov,Kozlov 23
Kozlov,Kozlov 25
Kozlov,Kozlov 26
Kozlov,Kozlov 27
Kozlov,Kozlov 28
Kozlov,Kozlov 29
Kozlov,Kozlov 3
Kozlov,Kozlov 30
Kozlov,Kozlov 31
Kozlov,Kozlov 32
Kozlov,Kozlov 33
Kozlov,Kozlov 34
Kozlov,Kozlov 35
Kozlov,Kozlov 36
Kozlov,Kozlov 37
Kozlov,Kozlov 38
Kozlov,Kozlov 39
Kozlov,Kozlov 4
Kozlov,Kozlov 40
Kozlov,Kozlov 41
Kozlov,Kozlov 42
Kozlov,Kozlov 44
Kozlov,Kozlov 45
Kozlov,Kozlov 46
Kozlov,Kozlov 47
Kozlov,Kozlov 48
Kozlov,Kozlov 49
Kozlov,Kozlov 5
Kozlov,Kozlov 50
<br>
<br> Kozlov,Kozlov 52
Kozlov,Kozlov 53
Kozlov,Kozlov 54
Kozlov,Kozlov 55
Kozlov,Kozlov 56
Kozlov,Kozlov 57
Kozlov,Kozlov 58
Ko...
priloha_1072831129_1_eon_oznameni (1)
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
220395332
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,17.08.2022
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
22.09.2022
<br>
od 08:00
<br>
do 22.09.2022
<br>
11:00
<br> Obec
Kozlov
Velký Beranov
<br> Část obce
Kozlov
Velký Beranov
<br> Vypnutá oblast:
V.Beranov TS Cestmistrovství (č.6005880) - Dálniční Policie Velký Beranov,ŘSD Velký Beranov <,>
rodinné domy č.p.353 - 360.Celá obec Kozlov + Kozloveček.TS Kozlov Farma 600559 - Kozlov
č.p.153 a 148.Odběratelská trafostanice KO...

Načteno

edesky.cz/d/5648774

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz