« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Oznámení Změna č. 1 Územní plánu Libníč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení Změna č. 1 ÚP Libníč [0,45 MB]
OBECNÍ ÚŘAD LlBNÍČ
<br> Libníč čp.85,373 71 Libníč,IČ 00581445 Tel.724 164 288
<br> Datum vyvěšení: 12.09.2022
<br> Věc: OZNÁMENÍ
<br> Změna č.1 územního plánu Libníč a doručení Změny č.1 územního plánu Libníč a úplného znění územního plánu Libníč po změně č.1
<br> Ve smyslu zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),vplatném znění,5 165 odst.2),Vám oznamujeme,že shora uvedená územně plánovací dokumentace byla vydána Zastupitelstvem obce Libníč opatřením obecné povahy dne 20.7.2022.Dnem doručení změny územního plánu a úplného znění ÚP nabývá změna účinnosti,tj.dne 12.8.2022 <.>
<br> Změna č.1 ÚP Libníč a Úplné znění ÚP Libníč po změně č.1 je k nahlédnutí na obecním úřadu Libníč,na odboru územního plánování a stavebního úřadu magistrátu města Ceské Budějovice a na Krajském úřadu — Jihočeského kraje - odboru regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu <.>
<br> Dálkový přístup je možný na webových stránkách obecního úřadu Libníč (httpsz/lwwwlibnicczl) <.>
<br> Datum (2 _ Q,QC && podpis

Načteno

edesky.cz/d/5648755

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz