« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument148_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument148_2022.pdf
1/3
<br> Statutární město Ostrava rada města DOdatek
<br> DODATEK
<br> k návrhu programu 36.zasedání zastupitelstva
<br> města konaného dne 14.září 2022
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> Předkladatel Inq.XXXXX XXXXXX,MBAI primátor:
<br> XX <.>
<br> XX <.>
<br> 79 <.>
<br> 80 <.>
<br> 81 <.>
<br> v
<br> Návrh na uzavření dodatku c.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.] lS9/2022/KP spolku Jagello 2000 na pořádání Dnů XXXX v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády Ceské republiky XXXX
<br> Návrh uzavření dodatku ke smlouvě na poskytnutí neinvestiční účelové dotace společnosti FCB Events s.r.o.na realizaci projektu Oslavy 100 let Baníku
<br> Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města městskému obvodu Hošťálkovice na dofinancování investiční akce
<br> Schválení převodu jmění na jediného akcionáře obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy,a.s <.>,kterým je statutární město Ostrava,učinění dalších nezbytných kroků souvisejících se schválením převodu jmění na jediného akcionáře v souladu se Zák.č.125/2008 Sb <.>,o přeměnách obchodních společností a družstev,ve znění pozdějších předpisů,založení nové obchodní společnosti DKMO s.r.o.a souhlas s přechodem práv a povinností týkajících se poskytnuté dotace
<br> Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy
<br> Předkladatelé Ing_.XXXXX XXXXXX,MBAl primátor.a Mat.Rac_lim Babinec,náměstek primátora:
<br> 82 <.>
<br> 83 <.>
<br> ' Statutární i.?í'ad me Polanka nad Odrou
<br> 2
<br> Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací výstavby projektu Polyfunkční Dům lířižovatka,návrh na záměr prodeje pozemku,vše v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava (ul.Ceskobratrská)
<br> Návrh změnit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s předkupním právem a zákazem zcizení — "Rezidence Stodolní"
<br> &'$-Yi) ústava,uls.01013: * kého obvodu
<br> Desio --7— 452 9%th % a má
<br> Zprac.:
<br> “"-.<.>
<br> " Cf" "" (713 ...

Načteno

edesky.cz/d/5648204

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz