« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket, k.ú. Loket.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket, k.ú. Loket.
3“ Město Loket T.G.Masaryka 1/69.357 33 Loket.Teiefon 352 684 001 “iii-35 ODBOR MAJETKU MĚSTA
<br> RADA MĚSTA LOKET
<br> na své 2.schůzi konané dne 29.1.2014 rozhodla podle 5 102 odst.(2) písm.rn) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,svěřit odboru majetku města Městského úřadu Loket působnost ve věcech zveřejnění záměru pronájmu parkovacích ploch na p.p.č.875/3,875/16,880/4 a 880/5 v k.ú.Loket podle 5 39 zákona o obcích,ledaže si výjimečně vyhradí v jednotlivém případě rozhodnout o uvedených věcech záměru přimo Rada města <.>
<br> Odbor majetku města zveřejňuje záměr pronájmu nemovitého majetku města Loket,v k.ú.Loket a to:
<br> volné parkovací plochy č.220 pro osobní motorové vozidlo s hmotnosti do 3,5t,na pozemku p.č.880/4,vymezené na centrálním parkovišti v ulici Sportovní v Lokti <.>
<br> Zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit a předložit své nabídky <.>
<br> Bližší informace: |.patro - odbor majetku města
<br> Zveřejněno dne: 12.9.2022 Sejmuto dne: 29.9.2022
<br> Město Loket „S-
<br> %; i
<br> _!
<br> Ing.Kateřin molíková vedoucí odboru majetku města
<br> Parkovací plochy najcentrálním parkovišti v ulici Sportovní v Lokti
<br> "ff „L,ll,„.l„l„;
<br> z?.n
<br> 13 & f= fav/92.05 iu uLerr <.>
<br> QH
<br> " i i i n L.: ze :o 34 31,33 se u s: st 11.19 na w az.v; v: M 0/6 ina/45119 „SD,<,> „„ - u 1 zid m1 ' ' - ; _Š IanLsu.n a: sám:: co u ©,me a o: a ca :: to H 32 „Let/'! L.— _.<.> — _.<.> — W w 3.0 3533 '135 E:— M ze; uv,] L L,LL'LJ [ l na ETE; ggg; u-ů': ya upa „u a 035 39309433313074536313399 W “ u„ | L.LLl u 333 EFT/? ES;—f; mamma na mm am./nfo ramen/ammonti 331 225 m za; 499 : Pro 216 m za: 491 i E ze: 245 m na | ' ti: na na „3 „,až: 49.: m na mr na a_n F - 293 223 „3 za: 495 fis u: 460 45: aft/9,f:! (:.—_,— hl: zm na Zof 439 i" (ho (u m: 441 (u 49.: 'l l'— 23/ 249 3323 na 432.na.ff! f'H' 435 už ' 231 13333 m na 453 m; a: (.se na ! 235 124 EL _153 Jan."4 fr.-v 1:3 Wc (Jr 415 433 na fs:- (n n: (str.at-; _ m...

Načteno

edesky.cz/d/5648150


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz