« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Nad Cihelnou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situační_výkres.pdf
I
P
<br> 1
2
<br> 0
<,>
1
0
0
<br> 0
<br> <,>
<br> 2
<br> 0
<br> 0
<br> E
<br> 1
3
<br> atelier@atelier-dpk.cz
<br> tel./fax: 541240616
<br> 602 00 Brno
<br> VYPRACOVAL
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEKT
<br> DATUM
<br> INVESTOR
<br> 06/2021
<br> 18_10_163
<br> 3xA4
<br> 1:500
<br> 02
<br> LEGENDA:
<br> IP12
<br> E13
<br> LEGENDA PLOCH:
<br> KONSTRUKCE SJEZDU
Situační výkres.pdf
atelier@atelier-dpk.cz
<br> tel./fax: 541240616
<br> 602 00 Brno
<br> VYPRACOVAL
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEKT
<br> DATUM
<br> INVESTOR
<br> 06/2021
<br> 18_10_163
<br> 01
Místní úprava provozu.pdf
Magistrát města Brna
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0391241/2022/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0452098/2022/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762,hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní
<br> komunikaci III.třídy ul.Nad Cihelnou,Brno-Žebětín – výzva k podávání připomínek a námitek
<br> dotčených osob
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),obdržel dne 27.07.2022 s doplněním 03.08.2022 ve věci návrhu místní úpravy provozu na
<br> pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy ul.Nad Cihelnou,Brno-Žebětín,od společnosti Atelier
<br> DPK,s.r.o <.>,IČ: 25348817,se sídlem Šumavská 15,602 00 Brno,v zastoupení žadatele Ing.Petra
<br> Kamenického,bytem Na Padělkách 7,602 00 Brno,zpracované výkresy číslo 01,název zakázky:
<br> „Zasíťování pozemků pro výstavbu RD v obci Žebětín nad ul.Klobouček“,stupeň projektové
<br> dokumentace: „Dokumentace pro stanovení dopravního značení“,datum: 06/2021,číslo zakázky
<br> zpracovatele: „18_10_163“ a výkres číslo 02,název zakázky: „Zasíťování pozemků pro výstavbu RD
<br> v obci Žebětín nad ul.Klobouček“,stupeň projektové dokumentace: „Dokumentace pro stanovení
<br> dopravního značení“,datum: 06/2021,číslo zakázky zpracovatele: „18_10_163“,měřítko: „1:500“ <,>
<br> formát: „3xA4“,oba zpracované výše uvede...

Načteno

edesky.cz/d/5648005

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz