« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Informace o Svolání 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - žádost o zveřejnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JMK_128_715_2022_zjmk14_220922p.pdf
1
<br> SVOLÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
ke 14.zasedání <,>
<br> které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje <,>
<br> Žerotínovo nám.3,Brno,ve velké zasedací síni
<br>
<br> Začátek jednání je ve čtvrtek 22.září 2022 v 08:30
<br> PROGRAM:
<br>
<br> Přednese:
<br> 1.Zahájení
<br>
<br>
2.Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje
<br>
<br> Mgr.Grolich
<br> (OKH)
<br> 3.Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
<br> (OKH)
<br> 4.Zpráva o činnosti výboru finančního
<br>
PaedDr.Vašíček
<br>
<br> 5.Zpráva o činnosti výboru kontrolního
<br>
JUDr.Šimek
<br> 6.Zpráva o činnosti výboru pro výchovu,vzdělávání
a zaměstnanost
<br>
<br> Mgr.Zemánek
<br> 7.Zpráva o činnosti výboru dopravy a majetku
<br>
Ing.Celý
<br> 8.Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a kulturu Ing.Němec
<br>
9.Zpráva o činnosti výboru sociálního a zdravotního
<br>
Mgr.Pospíšil
<br> 10.Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj
<br>
Pavlíček
<br> 11.Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy
<br>
Springinsfeld
<br> 12.Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a investice Mgr.Ing.Sukalovský
<br>
13.Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny
<br>
Jurka
<br> 14.Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje
při Evropské unii
<br>
<br> Mgr.Grolich
<br> (OVV)
<br> 15.Dotace subjektu TJ Jiskra Kyjov,z.s.Mgr.Grolich
(OVV)
<br> 16.Cena Jihomoravského kraje Mgr.Grolich
(OVV)
<br> 17.Volba přísedících Krajského soudu v Brně Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 18.Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Mgr.Grolich
(OKH)
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 19.Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje II Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 20.Dotace na pomoc obcím Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 21.Dotace na pomoc obcím II Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 22.Dar pro „Nadační fond jihomoravských olympioniků“ Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 23.Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje - Lesní klub Letorost,z.s <.>
<br>
<br> Mgr.Grolich
<br> (OKH)
...

Načteno

edesky.cz/d/5647874

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz