« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne 4. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne 4. 9. 2022 (106.75 kB)
Usnesení z 32.zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec
<br> konaného dne 4.9.2022
<br>
Usnesení:
<br>
<br> Bod 1
<br> Usnesení č.211/32/2022
<br> Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu Annu Bártů a Jiřího Hadravu.Dále zvolilo jako
<br> zapisovatelku Ivanu Hadravovou <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 2
<br> Usnesení č.212/32/2022
<br> Starostka obce předložila návrh programu.Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
<br> předložený program <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 3
<br> Usnesení č.213/32/2022
<br> Zastupitelstvo Obce Vlčetínec schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.915/4 v k.ú <.>
<br> Vlčetínec,o rozloze 17 m²,mezi paní Adélou Doležalovou,Vlčetínec 33 a mezi Obcí Vlčetínec <,>
<br> Vlčetínec 32,378 42 Nová Včelnice,IČ: 00666572,zastoupenou Ing.Marií Davidovou <,>
<br> starostkou za cenu 1 700,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 4
<br> Usnesení č.214/32/2022
<br> Zastupitelstvo obce Vlčetínec schvaluje Smlouvu o dílo č.007/2022 na provedení stavebních
<br> prací a dodávek díla „chodník před bývalo školou“ mezi firmou KOSTKA JH s.r.o <.>,Česká
<br> 772/II,377 01 Jindřichův Hradec,IČ 63908701,zastoupenou Ing.Josefem Kostkou a mezi a
<br> mezi Obcí Vlčetínec,Vlčetínec 32,378 42 Nová Včelnice,IČ: 00666572,zastoupenou Ing <.>
<br> Marií Davidovou,starostkou za cenu 713 450,03 Kč a pověřuje starostku obce podpisem této
<br> smlouvy <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br> Bod 5
<br> Usnesení č.215/32/2022
<br> Zastupitelstvo obce Vlčetínec nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č.896/1 v k.ú <.>
<br> Vlčetínec <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 6
<br> Usnesení č.216/32/2022
<br> Zastupitelstvo Obce Vlčetínec schvaluje Darovací smlouvu na drobný dlouhodobý majetek
<br> v celkové hodnotě 7 260,- Kč skládající se z 2 ks pivních setů mezi Mikroregionem
<br> Jindřichohradecko,Klášterská 135/II,377 22 Jindřichův Hradec,IČ: 70974250 a mezi Obcí
<br> Vlčetínec,Vlčetí...

Načteno

edesky.cz/d/5646765

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz