« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.pdf
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> V souladu s ust.& 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Dobšín se uskuteční: v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Dobšín 41 — sál Obecné školy <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní Občanství státu,jehož občane'jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li
<br> o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> VDobšíně dne 5.9.2022

Načteno

edesky.cz/d/5646730


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz