« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VLASTNÍCI A NÁJEMCI LESA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VLASTNÍCI A NÁJEMCI LESA
l v
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBIC Odbor životního prostředí
<br> ooooo ""I „( (D D' -\ n(
<br> Karlovo nám.104/55.674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6.674 01 Třebíč
<br> Vážení vlastníci a nájemci lesa!
<br> Ministerstvo zemědělství České republiky (dále „ministerstvo“) vydalo v dubnu 2019 (a následně několikrát aktualizovalo) opatření obecné povahy,kterým se,mimo jiné,stanoví,Že:
<br> „v lesích na území Ceské republiky,s výjimkou lesů na území národních parků a
<br> jejich ochranných pásem se na kůrovcové souše až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována."
<br> Vsoučasně době pracovníci ministerstva vyhodnocují aktuální kůrovcovou situaci vrámci celé republiky a následně rozhodnou o nové podobě výše zmíněného opatření obecné povahy <.>
<br> Bez ohledu na skutečnost zda výše uvedená výjimka,týkající se možnosti ponechání nezpracovaných kůrovcových souši,skončí dnem 31.12.2022 nebo dojde k prodloužení termínu,odbor životního prostředí Městského úřadu Třebíč,jako věcně a místně příslušný orqán státní správy lesů,důrazně vyzývá všechny vlastníky a nájemce lesa,aby bezodkladně Lrovedli těžbu dosud stojících _lgůrovcových souší na svých lesních majetcích <.>
<br> Přestože tyto,často několik let suché stromy,již nezpůsobují vážnější problém voblastí ochrany lesa proti hmyzím škůdcům,p_ředstavují významně zvýšené riziko ohrožení života,zdraví a majetku vpřípadě jejich pádu.Stojící souše rovněž přinášejí zvýšení rizika lesních požárů <.>
<br> Dalším racionálním argumentem hovořícím ve prospěch vytěžení suchých lesních porostů,je aktuálně velmi dobrá možnost zpeněžení dřevní hmoty včetně několik let starých souši <.>
<br> Vpřípadě jakýchkoliv nejasností či dotazů,týkajících se hospodaření na vašem lesním majetku,se obracejte na příslušného odborného lesního hospodáře neb...

Načteno

edesky.cz/d/5646261

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz