« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - 20200717_strednredoby_vyhled_dso_sompo_na_roky_2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20200717_strednredoby_vyhled_dso_sompo_na_roky_2020.pdf
Střednědobý výhled DSO SOMPO na roky 2020-2021-2022
<br>
Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022
<br>
<br>
<br> Třída
1 Daňové příjmy - ř.4010 0,00 0,00 0,00
<br> Třída
2 Nedaňové příjmy - ř.4020 5 225 760,00 501 260,00 501 260,00
<br> Třída
3 Kapitálové příjmy - ř.4030 0,00 0,00 0,00
<br> Třída
4 Přijaté dotace - ř.4040 28 195 974,00 0,00 0,00
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci) 33 421 734,00 501 260,00 501 260,00
<br>
<br> Financování - XXX.XXXX X,XX X,XX X,00
<br>
<br> úvěry krátkodobé (do 1 roku) - XXX.XXXX X,XX X,XX X,00
<br> úvěry dlouhodobé(nad 1 rok) - XXX.XXXX XX XXX XXX,XX X,XX 0,00
<br> příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - XXX.XXXX X,XX X,XX X,00
<br> příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - XXX.XXXX X,XX X,XX X,00
<br> Přijaté úvěry a komunální obligace celkem 0,00 0,00 0,00
<br> Konsolidované příjmy celkem 66 593 468,00 501 260,00 501 260,00
<br>
<br> Třída
5 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 27 842 537,00 501 260,00 501 260,00
<br> Třída
6 Kapitálové (investiční výdaje - ř.4220 5 579 197,00 0,00 0,00
<br> Výdaje celkem (po konsolidaci) 33 421 734,00 501 260,00 501 260,00
<br>
<br> splátka jistiny krátkodobých úvěrů - XXX XXXX X,XX X,XX X,XX
<br> splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - XXX XXXX XX XXX XXX,XX X,XX X,00
<br> splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - XXX.XXXX X,XX X,XX X,00
<br> splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - XXX.XXXX X,XX X,XX X,00
<br> Splátky jistin úvěrů,dluhopisů celkem 33 171 734,00 0,00 0,00
<br> Konsolidované výdaje celkem 66 593 468,00 501 260,00 501 260,00
<br>
Zveřejněno dne 1.7.2020 na internetových stránkách www.sompo-dso.cz
V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři starosty Města Černovice,Mariánské nám.718,39494 Černovice
<br> Schváleno dne 30.6.2020 Členskou schůzí DSO SOMPO

Načteno

edesky.cz/d/5646208

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz