« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - 20200717_zaverecny_ucet_dso_sompo_za_rok_2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20200717_zaverecny_ucet_dso_sompo_za_rok_2019.pdf
Dobrovolný svazek obcí Sompo
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> 31.12.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 07831137
<br> název Dobrovolný svazek obcí Sompo
<br> ulice,č.p.Roučkovice 63
<br> obec Pacov
<br> PSČ,pošta 395 01
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 724070417
<br> fax
<br> e-mail starosta@mestocernovice.cz
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy 100 000,00 100 011,39 11,39
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery 279 870,00 492 230,00 492 730,00
Příjmy celkem 379 870,00 592 241,39 492 741,39
<br>
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 279 870,00 492 230,00 492 230,00
0000 Bez ODPA 279 870,00 492 230,00 492 230,00
3725 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100 000,00 100 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 100 000,00 100 000,00
3729 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3729 Ostatní nakládání s odpady
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 11,39 11,39
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11,39 11,39
6330 4134 Převody z rozpočtových ...

Načteno

edesky.cz/d/5646207


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz