« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - verejna vyhlaska aktualizace7.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna vyhlaska aktualizace7.pdf
kenjsm ueno KRAJE vvsočma Ddbol uzemmho planovanl & stavebního řadu Zitka—ra 57 567 ): thlava Caan mpubkkl tilt.561802193 vm“ poihůh-mecjnajz dle rozdělovníku
<br> vr.ddmmčky'ze one Čislo „dr-uj vyrmjjcnaklnn v ahl-vb mz |\UJ! 122012011 lng.Martan Zadelaí 10 2.2021 DuPrzzrzme-a 554802311
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznamení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.? Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územi
<br> Krajský úřad kraje Vysočtna.odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořízowtel aktualjzaoe Zásad územního rozvoje Kraje VyseE/ina (dále též.<.> ZÚR KN') ve smyslu ustanovení 5 7 odst 1 písm.al zakona & 18312005 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších přodptsů jdale jen stavební zákon?
<br> oznamuje
<br> vsouladu s ustanovením 5 39 odst.1 stavebního zákona.za použití Metodického sdětení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie ze dne 8.4.2020 vydaného Mínrsterstvem pro místní rozvoj,konaní veřejného projednání návrhu Aktualizace &.? Zaaed územního rozvoje Kraje Vysočma a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,které se bude konat
<br> v úterý dne 15.března 2021 od 9:00 h Veřejné projednání bude provedeno fonnou vzdáleného přístupu.Přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese: hllgs mv kr—vysooinamzňartrolqua anihnternetova-teleggg-kraj:!ysocinaloslathimtml
<br> Po ukončení vykladu návmo Aktualizace &.T ZÚR Krv budou,prostřednictvím přímého přenosu,zodpovězeny dotazy k prejednávane dokumentem zaeílané v průběhu nastního veřejného omleůnarli na adresu MW
<br> Žižkova 57.587 33 Jhlava rčo meeorae ID datove servírky kaabSeu e-maíl posraeknvymcmau
<br> Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Krajsjceho úřadu - Obecního úřadu — Úřadu mestyse - Městského úřadu — Magistrátu nesla" - \
<br> Vyvěšenodne:.<.>.<.>.<.>.<.> 4.1.3.12- “„Old
<br> !% “s „tátou
<br> Sejmuto dne
<br> OBEC ÚSTRASIN 393 01 Pelhřimov.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/5646204

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz