« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - OZV_1_2021_k_MP_za_odpad.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV_1_2021_k_MP_za_odpad.pdf
OBEC Ústrašín Zastupitelstvo obce Ústrašín Obecně závazná vyhláška obce Ústrašín č.112021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Ústrašín se na svém zasedání dne 5.11.2021 usnesením č.usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1)
<br> (2)
<br> čl.1 Úvodní ustanovení Obec Ústrašín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „pOplatek")_ Správcem poplatku je obecní úřad Ústrašín1
<br> (:|.2 Poplatník Poplatníkem poplatku jez: a) fyzická osoba přihlášena v obcí3 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
<br> 1% 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
<br> 2; 10e zákona o místních poplatcích
<br> 3 Za přihlášeni fyzické osoby se podle 5 16s zákona o místních poplatcích považuje
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel.nebo
<br> b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
<br> 1.kterému byl povolen trvalý pobyt <.>
<br> 2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <.>
<br> 3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinou,nebo
<br> 4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince p...

Načteno

edesky.cz/d/5646197

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz